The Ultimate Guide to Operations Management

“ jaký je nejúčinnější a nákladově nejefektivnější způsob, jak dodat naše zboží a služby?“Pokud hledáte odpověď na tuto otázku, již víte, jak kritické řízení operací je pro obchodní úspěch.

řízení provozu je rozhodující při práci s lidmi, procesy, technologiemi, materiály a stroji. Aby se na trhu dařilo, musí být celý tento hodnotový řetězec spravován efektivně — což je místo, kde přichází řízení operací.

co je řízení provozu?

Operations management je jedinečná funkce, která spojuje multidisciplinární oddělení, včetně prodeje, marketingu, financí, rozvoje podnikání a zákaznických služeb.

od celkové strategie po každodenní činnosti řídí provozní manažeři různé odpovědnosti v oblasti služeb i výroby. Řízení operací zahrnuje každodenní činnosti, které pomáhají při plánování, provádění a řízení výroby zboží nebo služeb.

provozní manažeři řeší hádanku o tom, jak se práce dělá: odhalování největších úzkých míst, jemné doladění procesů, které šetří čas, a oprava nejtrvalejších frustrací jejich týmu. Vyrovnávají náklady s příjmy, aby dosáhli vyšších provozních zisků — a kdo nemá rád větší ziskové rozpětí v projektovém řízení?

co dělá operations manager?

Nyní, když víte, o čem je řízení operací, jste pravděpodobně zvědaví na specifika role a odpovědnosti provozního manažera. Jak vypadá jejich každodenní rutina?

provozní manažer dohlíží na dodávky zboží a služeb. Vyhodnocují současné a navrhované systémy a postupy, v případě potřeby doporučují změny a dohlížejí na implementaci nových procesů. Provozní manažeři vedou a řídí práci ostatních a obvykle se hlásí vedoucímu nebo vedoucímu oddělení.

typický den v životě provozního manažera může zahrnovat setkání s manažery oddělení, přezkoumání zpráv o výkonu zaměstnanců a prezentaci zjištění vedoucím pracovníkům, plánování kapacit v řízení operací,výzkum a školení členů týmu o nových nástrojích ke zlepšení efektivity a řízení programů zajišťování kvality.

Operations manager nakonec zajistí, že organizace běží hladce při plnění očekávání zákazníků a klientů.

jaký je průměrný plat provozního manažera?

medián ročního platu pro provozního manažera v USA je v současné době $ 70,183. Všimněte si, že výše platu se mění na základě umístění, vzdělání, let zkušeností a různých dalších faktorů.

výhody pro provozní manažery však přesahují vysoký plat. Je to obor s relativně vysokou bezpečností práce a poptávkou. Všechny druhy průmyslových odvětví potřebují talentované provozní manažery, což znamená, že provozní profesionál může mít pestrou kariéru v maloobchodě, přeprava, technologie, zdravotní péče, nebo jakékoli pole, které považují za zajímavé.

jak se stát provozním manažerem

neexistuje žádná cesta ke kariéře v řízení provozu. Někteří provozní manažeři sledují titul v oblasti řízení provozu, zatímco jiní se propracovávají v řadách získáváním zkušeností v různých provozních rolích v rámci své společnosti.

s tím se obvykle vyžadují určité manažerské kvalifikace a zkušenosti. Většina provozních manažerů má bakalářský titul v oboru podnikání a mnozí buď mají nebo pracují na magisterském titulu v oboru business administration. Pokud jste připraveni zasáhnout knihy, můžete najít online operations management titul nebo certifikační kurzy nebo dokončit online program MBA.

nejdůležitější kvalifikací dobrého provozního manažera je však vášeň pro lidi i procesy. Vzhledem k tomu, že budete denně pracovat se spoluhráči, abyste zjistili, jak zajistit bezproblémové fungování jejich práce, mohou se hodit diplomatické a mezilidské komunikační dovednosti.

budete také potřebovat vynikající kreativní dovednosti při řešení problémů, znalost podnikového řízení a procesního softwaru a silné prioritizační a organizační schopnosti.

jaké jsou funkce a role řízení operací?

ne všichni provozní manažeři jsou stejní. Funkce a role řízení provozu se výrazně mění v souladu s povahou a velikostí podniku.

úloha řízení provozu může zahrnovat několik nebo všechny níže uvedené úkoly:

  • řízení projektů
  • plánování informačních systémů
  • podpora při navrhování produktů, plánování produktů, plánování služeb a strategiích provádění služeb
  • manipulace s dodavatelským řetězcem, optimalizace logistiky
  • optimalizace dodávek zákazníků pro čas a úsilí
  • udržování činností kontroly kvality
  • zefektivnění nákupu, logistiky, nákupu a nákupu surovin

i když provozní principy řízení organizační produktivity, snižování nákladů a zvyšování provozní efektivity zůstávají stejné, některé zásadní prvky se liší v jejich provedení. Například provozní manažer ve společnosti vyrábějící letadla bude mít úplně jinou roli než manažer v softwarové společnosti IT.

strategie řízení operací, které potřebujete vědět

provozní manažeři mohou být docela zaneprázdněni. Pokud točíte kola na každodenních záležitostech v provozním řízení, váš tým také tráví stále více času naléhavými otázkami strategického řízení.

můžete strávit svůj den zefektivněním nákladů, zvýšením kvality produktů, překonáním konkurentů nebo inovací přístupů pro novější trhy nebo teritoria. Několik klíčových strategií řízení operací vám to může pomoci mimořádně dobře.

Analýza dat

bez dat nelze rozhodovat. Je to klíč, který otevírá dveře k vyšší organizační produktivitě a pomáhá identifikovat příležitosti k růstu pro jednotlivce, týmy a celou společnost. Organizace založené na datech pravděpodobně překonají své konkurenty o 5% vyšší produktivitou a 6% vyšší úrovní ziskovosti.

Cross-funkční spolupráce

operations manager usnadňuje spolupráci celé společnosti bezproblémovou spoluprací s interdisciplinárními týmy, včetně prodeje, rozvoje podnikání, marketingu, financí, účtů, vývoje produktů atd.

nastavení cílů

Chcete-li se dostat dopředu, musí váš tým zkontrolovat Historická data a mít na paměti rychle se rozvíjející obchodní a konkurenční prostředí. S tímto zásadním prvkem na místě, optimalizace jakékoli obchodní funkce se stává mnohem jednodušší.

řízení lidí

co je jedna věc, kterou každá společnost potřebuje k realizaci své vize? Člověk. Žádná organizace nemůže dosáhnout svého poslání a vize bez skvělé pracovní síly, a to i se všemi nejnovějšími technologiemi, software, a stroje. Mít jedinečnou kombinaci talentu je rozhodující pro to, aby to všechno fungovalo. Provádění správy operací znamená manipulaci s nejdůležitějším zdrojem ve vaší organizaci-vašimi lidmi.

přehled zásob

při diskusi o strategiích řízení operací musí být správa zásob součástí seznamu. Paretův princip se často používá ke klasifikaci inventáře do tří klíčových kategorií. Přiřazení zdrojů k nejnaléhavějším problémům pomůže týmu vyřešit problémy, které by mohly významně ovlivnit podnikání.

běžné výzvy v řízení provozu

ať už se vaše týmy nacházejí po celém světě nebo v místnosti, každý z nich čelí výzvám v řízení provozu. Ty mohou zahrnovat:

etické chování

etika je dnes základním kamenem podnikání. Řezání rohů k získání většího kusu trhu může být lákavé,ale má potenciál, aby se celá organizace zhroutila. Etické podnikání je životně důležité.

globalizace

žádný podnik nemůže fungovat izolovaně. Společnosti musí fungovat globálně i lokálně — to však může způsobit dynamické obchodní změny, protože mnoho zemí má pravomoc ovlivňovat obchod.

udržitelnost

Chcete-li dosáhnout lepších výsledků, musíte udržitelnost umístit do jádra svého týmu a organizace jako celku. Maximalizujte zdroje a Zefektivněte operace, abyste zajistili, že produkty a služby vaší společnosti vydrží zkušební dobu.

hladká komunikace

dnes, s tolika rozptýlením na pracovišti, může váš tým ztratit ze zřetele, jak správně komunikovat. Jako provozní manažer, možná budete muset trénovat vrstevníka nebo je povzbudit k provedení konkrétního úkolu. Udržování vaší komunikace jasné, spravedlivé a konzistentní může jít dlouhou cestu k zajištění toho, že všechny problémy jsou vyžehlené.

osvědčené postupy řízení provozu

bez ohledu na to, co si myslíte, vždy jdete příkladem. Inspirujte svůj operační tým tím, že jim ukážete, jak se věci dělají, spíše než o tom jen mluvit. To zajistí, že je zakotven v jejich myslích jako osvědčené postupy řízení provozu.

Trend je váš přítel

Využijte nejnovější technologie, strojové učení a pokrok k posílení inovací, zvýšení produktivity a práce jako jeden.

používejte jednoduchou technologii, která funguje

společnosti všeho druhu mohou využívat technologii k řešení časově náročných a světských úkolů, které obvykle brání provozním týmům v poskytování vynikajících zkušeností zákazníků.

sběr dat elektronicky

Data jsou zásadní pro robustní obchodní rozhodnutí. Pomozte svému týmu získat, zpracovat a zaznamenat všechna relevantní data v jednotném digitálním prostoru. Vzhledem k tomu, že je to bezpečné a důvěrné, můžete snadno odkazovat na to, aby vaše analýzy a rozhodnutí.

nastavte cíle inteligentního marketingu

Udržujte svůj marketingový plán inteligentní, měřitelný, dosažitelný, realistický a včasný. Ujistěte se, že integruje nejnovější trendy a má vestavěnou časovou osu pro měření a poskytování úspěšných výsledků.

zůstaňte zaměřeni na zákazníka

začněte s ohledem na konec. Pochopte, co znamená „hodnota“ pro vašeho koncového zákazníka, a navrhněte všechny své procesy a pracovní postupy, abyste zajistili, že tato „hodnota“ bude doručena včas.

poslouchejte svůj tým

schopnost poslouchat může udělat nebo zlomit manažera. Strávit alespoň hodinu každý pracovní den se svým týmem, terénním personálem, interními prodejními týmy nebo klíčovými prodejci, abyste viděli, co vidí. Pravděpodobně získáte zásadní postřehy,které mohou být pro vaši roli otevřeny.

zkontrolujte interní výkon

krok zpět vždy pomůže. Prozkoumejte interní pracovní postupy vašeho týmu a časové osy zpracování a pečlivě zkontrolujte všechny obavy, které sdělily týmy napříč funkcemi. Časté recenze vám mohou pomoci objevit oblasti zlepšení pro zvýšení produktivity jednotlivců, týmů a organizací.

co hledat v nástrojích pro správu operací

bez klíčových nástrojů pro správu operací a softwaru není možné efektivně řídit operace v jakémkoli podnikání. Ale jak najít ty nejlepší pro tuto práci? Zde je několik funkcí, které byste měli hledat v softwaru pro správu operací:

adaptabilita

je škálovatelná? Toto je pravděpodobně jedna z prvních otázek, které byste se měli ptát při kontrole nástrojů pro správu operací na trhu. Podniky časem rostou a mohou se objevit různé složitosti. Robustní nástroj pro správu operací nebo software bude dostatečně hbitý, aby se mohl ve společnosti vyvíjet.

automatizace

pokud úkol nevyžaduje hlubokou úroveň emoční inteligence, automatizujte jej. Nejlepší nástroje pro řízení operací pomohou členům týmu bojovat se světskými činnostmi a umožní jim aktivně pracovat na úkolech, které potřebují k přemýšlení a přemýšlení.

Personalizace

žádný nástroj nebude fungovat, pokud není v souladu s cíli vaší společnosti. Pokud je vizí společnosti poskytovat vynikající zákaznickou zkušenost, jejich nástroj pro řízení operací musí upřednostňovat činnosti zaměřené na zákazníka nebo obsluhující zákazníka.

interdisciplinární integrace

snížení nákladů, odstranění chyb a zvýšení produktivity jsou nápady, které je třeba provádět jednotně v celé společnosti. Ať už si vyberete jakýkoli operační nástroj, měl by být kompatibilní a snadno integrovat s nástroji, které již používáte.

proč Wrike by měl být váš software pro správu operací

dobrou zprávou je, že nepotřebujete „business operations manager“ v pracovní pozici ke zlepšení způsobu práce. S Wrike můžete vytvořit centrální rozbočovač pro řízení provozu. Komunikujte se svým týmem, ukládejte soubory a vytvářejte zprávy o pokroku-vše na jednom místě.

zabraňte možným zpožděním, identifikujte oblasti růstu a usnadněte komunikaci v reálném čase v rámci vašich týmů implementací intuitivní platformy pro řízení práce. Automatizujte monotónní procesy a šetřete čas pomocí předem navržených šablon, které vašemu týmu pomohou posunout se k lepším organizačním výsledkům.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.