Waarom gezondheid en veiligheid op het werk belangrijk zijn op de Amerikaanse werkplek

op elke werkplek zijn gezondheids-en veiligheidsvoorschriften noodzakelijk voor het fysieke en mentale welzijn van de werknemers en de werkgever. In de huidige snelle plaats wereld, gevaren zijn meer kans om te gebeuren op een werkplek op elk punt van de tijd. Om dergelijke gevaren te voorkomen, worden normen en voorschriften voor de veiligheid op het werk vastgesteld door de United States Safety and Health Administration (OSHA).

Wat is Management van gezondheid en veiligheid op het werk?

veiligheid en gezondheid op het werk is gericht op het voorkomen van risico ‘ s waaraan werknemers en werkgevers op het werk blootstaan. Dergelijke natuurlijke risicofactoren en gevaren kunnen bestaan uit misgebeurtenissen zoals ongevallen, aandoeningen van de luchtwegen, kanker, verlies van gehoor of gezichtsvermogen, overdraagbare ziekten, stressgerelateerde aandoeningen en andere geestelijke gezondheidsproblemen.OHS zorgt voor de veiligheid en het welzijn van de gezondheid van de werknemers door de invoering van bepaalde normen, wetten en voorschriften voor werknemers, collega ‘ s, werkgevers, klanten, belanghebbenden en familieleden van werknemers om te zorgen voor een beter merkimago, een succesvol bedrijf en een hoger moreel van de werknemers.

de gevaren kunnen van verschillende aard zijn, zoals fysische, biologische, psychologische, ergonomische en natuurlijke en door de mens veroorzaakte ongevallen.

Waarom zijn gezondheid en veiligheid op het werk belangrijk?

hier zijn verschillende redenen waarom dit programma belangrijk is voor elke werkplek in de Verenigde Staten.

bevordert bewustzijn en veilige werkcultuur

geen enkele onderneming investeert duizenden dollars in verplichte personeelsopleidingen alleen maar omwille van deze opleiding. OHS-trainingen omvatten programma ‘ s zoals werken op hoogte en Supply Chain Management, allemaal gespecialiseerde cursussen om bewustzijn te creëren over een veilige werkcultuur en een veilige werkomgeving.

in de praktijk helpt dit bewustzijn bij het minimaliseren van risico ’s op de werkplek, aangezien werknemers leren risico’ s en letsels op de werkplek te voorkomen. Het helpt de werknemers veilig te houden.

geestelijk welzijn

het is noodzakelijk dat de werkgevers rekening houden met de werkplek. Het maken van geestelijke gezondheid een topprioriteit, de OHS-programma voegt op een plicht op het werkprofiel van de werkgever om ervoor te zorgen dat de werknemers zijn niet mentaal gestrest en werken in redelijke omstandigheden.

langer werken met weinig pauzes en weinig herkenning demotiveert de werknemers en laat hen zich vermoeid en gestrest voelen, waardoor geestelijke gezondheidsproblemen ontstaan die ook levensbedreigend kunnen worden. Bedrijven moeten ervoor zorgen dat hun personeel mentaal gezond is om zoveel mogelijk bij te kunnen dragen aan het bedrijf.

verhoogde productiviteit

als het personeel zich mentaal en fysiek gezond voelt, is hun efficiëntie en effectiviteit hoger op de werkplek, waardoor de productiviteit toeneemt. Zodra de arbeiders zich beschermd en loyaal beginnen te voelen, zetten ze alles in om de beste resultaten te behalen.

feedback van werknemers is ook belangrijk. Hun bezorgdheid over een potentieel gevaar, als geluisterd en overwogen, zou kunnen voorkomen dat een mis gebeurt. Het stimuleert een positieve houding en mentaliteit bij de werknemers. Als u dit niet doet, neemt het personeel retentiepercentage af.

wettelijke verplichtingen en naleving

het is belangrijk dat een bedrijf op de hoogte is van de juiste wetgevende macht in zijn rechtsgebied om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de nieuwste beleidslijnen en procedures. Naar aanleiding van de wet-en regelgeving van de OHS is verplicht en als een bedrijf niet in slaagt om dit te doen, zal het leiden tot mogelijke boetes en meer gevaren voor het bedrijf.

naast de mededeling aan alle werknemers over het belang van het gezondheids-en veiligheidsprogramma, is het ook van belang hen de kennis en het begrip van de juridische aspecten over te brengen om gevaarlijke en onveilige situaties in de organisatie te helpen voorkomen.

bron: Bouw Plus Azië

Adequate opleiding met behulp van de juiste instrumenten

sommige van de cursussen in het programma, zoals Steigeropleiding, beweren de deskundigen dat snelkoppeling naar elke vorm van werk op de werkplek risico ‘ s zal opleveren. Dit geldt voor elke industrie, maar vooral de industrie die zware machines gebruikt, vereist extra aandacht en zorg om elke vorm van schade te voorkomen.

wanneer de OHS-opleiding correct wordt uitgevoerd en het personeel op het juiste moment met het gereedschap is uitgerust, neemt de kans op letsel af en wordt het uitgevoerde werk aan hogere normen onderworpen. Met hoog opgeleid OHS-personeel is er een duidelijke vermindering van het aantal manuren dat verloren gaat door blessures en ziekte.

nieuwe kansen op de werkplek

er zijn verschillende mogelijkheden voor kansen op de werkplek met OHS-opleiding. Medewerkers die in dit programma zijn opgeleid, kunnen de verantwoordelijkheid op zich nemen om geestelijke gezondheidsambassadeurs te zijn, het goede voorbeeld te geven en als aanspreekpunt te dienen voor hun collega ‘ s.

het creëert ook kansen voor werkgevers om succesverhalen te delen door de werknemers te motiveren door hun inspanningen in het programma te erkennen en te benadrukken als een voorbeeld van beste praktijken in de cultuur van gezondheid en veiligheid op het werk.

vertegenwoordigt de inzet van het Management

zodra een organisatie deze voorschriften en normen inzake gezondheid en veiligheid implementeert, zullen werknemers en werknemers de inzet van het management voor hun welzijn beginnen te erkennen en in ruil daarvoor zullen de werknemers meer betrokken zijn bij de opleiding en het werken.

het is belangrijk dat de OHS-opleiding begint bij het topmanagement om een voorbeeld te stellen voor alle andere niveaus die moeten worden gevolgd. De invoering van een veiligheidscultuur zal de overtuigingen en attitudes van werknemers vormen en zal uw merk als een goed voorbeeld stellen.

trekt zakelijke kansen aan

wanneer een organisatie van plan is een andere organisatie te betrekken om zaken met hen te doen, is een van hun vereisten gericht op de naleving van de gezondheids-en veiligheidseisen door werknemers. Werknemers die gezond en veilig zijn, tonen de waarden van ernst en overweging van de organisatie.

voortdurende controle en verbetering van het programma van tijd tot tijd zal helpen om misvoorvallen en ongevallen te verminderen.

conclusie

een solide inzet voor normen voor gezondheid en veiligheid op het werk zal bijdragen tot de ontwikkeling van een veilige en positieve werkomgeving en blijkt een investering in de organisatie en de werknemers te zijn. Het overtreden van een van deze regels kan ernstige gevolgen hebben voor uw bedrijf.

aangezien de werkplek een grote rol speelt in het fysieke, mentale, economische en sociale welzijn van de werknemers, zorgt het OHS-beleid ervoor dat de stakeholders actief worden betrokken bij het in stand houden van het bedrijf en uiteindelijk succesvol zijn.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.