Hvorfor Occupational Health and Safety is Important in THE US Workplace

på alle arbeidsplasser er helse-og sikkerhetsforskrifter nødvendige for den fysiske og mentale trivsel for de ansatte og arbeidsgiveren. I dagens fast place verden, farer er mer sannsynlig å skje på en arbeidsplass til enhver tid. For å forhindre slike farer, er arbeidssikkerhetsstandarder og forskrifter fastsatt Av United States Safety And Health Administration (Osha).

Hva Er Ledelse Av Arbeidsmiljø og Sikkerhet (OHS)?

Helse og Sikkerhet på Arbeidsplassen fokuserer på å forebygge farer som arbeidstakerne og arbeidsgiverne er utsatt for på arbeidsstedet. Slike naturlige risikofaktorer og farer kan inkludere mis-hendelser som ulykker, luftveissykdommer, kreft, hørsel eller synstap, smittsomme sykdommer, stressrelaterte lidelser og andre psykiske problemer.

OHS sikrer sikkerheten og velferden til arbeidstakernes helse ved å innføre visse standarder, lover og forskrifter for arbeidstakere, kolleger, arbeidsgivere, kunder, interessenter og familiemedlemmer til ansatte for å sikre bedre merkevarebilde, vellykket forretning og høyere ansattes moral.

farene kan være av forskjellige slag som fysiske, biologiske, psykologiske, ergonomiske så vel som naturlige og menneskeskapte ulykker.

Hvorfor Er Helse Og Sikkerhet Viktig?

her er flere grunner til at dette programmet er viktig for hver arbeidsplass i Usa.

Fremmer Bevissthet Og Sikker Arbeidskultur

Ingen bedrifter investerer tusenvis av dollar på obligatoriske personalopplæringskurs bare for det. OHS kurs inkluderer programmer Som Working At Height Og Supply Chain Management, som alle er spesialiserte kurs for å skape bevissthet om en trygg arbeidskultur og sikkerhet på arbeidsplassen.

når den settes i praksis, bidrar denne bevisstheten til å minimere arbeidsplassrisiko etter hvert som ansatte lærer å forebygge farer og skader på arbeidsplassen. Det hjelper å holde arbeiderne trygge.

Mental Velvære

Det Er nødvendig Å Sette arbeidsplassen i betraktning av arbeidsgiverne. Å gjøre mental helse til en topp prioritet, LEGGER OHS-programmet på en plikt på arbeidsgiverens jobbprofil for å sikre at arbeidstakere ikke er mentalt stresset og arbeider under rimelige forhold.

Lengre arbeidstid med få pauser og liten anerkjennelse demotiverer arbeiderne og lar dem føle seg trette og stresset og forårsaker psykiske helseproblemer som også kan bli livstruende. Bedrifter må sørge for at deres ansatte er mentalt sunne for å kunne bidra så mye som mulig til virksomheten.

Økt Produktivitet

hvis personalet føler seg sunt mentalt og fysisk, er effektiviteten og effektiviteten høyere på arbeidsplassen, og øker dermed produktivitetshastigheten. Når arbeiderne begynner å føle seg beskyttet og lojal, legger de inn alt for å få best mulig resultat.

Tilbakemelding Fra Ansatte er også viktig. Deres bekymringer om en potensiell fare, hvis lyttet til og vurdert, kan forhindre at en feil skjer. Det oppfordrer positiv holdning og tankegang i arbeiderne. Hvis du ikke gjør det, reduseres personalbevaringsgraden.

Juridiske Forpliktelser Og Overholdelse

Det er viktig for en bedrift å være oppmerksom på riktig lovgiver i deres jurisdiksjon for å sikre at de overholder oppdaterte retningslinjer og prosedyrer. Å følge LOVER og forskrifter I OHS er obligatorisk, og hvis en bedrift ikke gjør det, vil det føre til mulige bøter og flere farer for virksomheten.

sammen med å formidle viktigheten av helse-og sikkerhetsprogrammet til alle ansatte, er det også viktig å formidle kunnskap og forståelse av de juridiske aspektene for å unngå farlige og usikre situasjoner i organisasjonen.

Kilde: Construction Plus Asia

Tilstrekkelig Opplæring Ved Hjelp Av Riktig Verktøy

noen av kursene i programmet som Stillas Kurs, ekspertene hevder at snarvei til noen form for arbeid på arbeidsplassen vil skape risiko. Dette gjelder for alle bransjer, men spesielt industri som bruker tungt maskineri, krever ekstra oppmerksomhet og omsorg for a unnga noen form for skade.

NÅR OHS-opplæringen utføres riktig og personalet er utstyrt med verktøyene til rett tid, reduseres muligheten for skade og arbeidet som utføres blir av høyere standarder. MED høyt utdannede OHS-ansatte er det en klar reduksjon i arbeidstimer som går tapt på grunn av skade og sykdom.

Nye Arbeidsplassmuligheter

DET er flere åpninger for muligheter på arbeidsplassen med OHS-opplæring. Ansatte som er opplært i dette programmet kan ta på seg ansvaret for å være psykisk helse ambassadører, sette et godt eksempel og tjene som et kontaktpunkt for sine medarbeidere.

det skaper også muligheter for arbeidsgivere å dele suksesshistorier ved å motivere arbeiderne ved å anerkjenne deres innsats i programmet og fremheve dem som et eksempel på beste praksis i kulturen for helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

Representerer Ledelsesengasjement

når en organisasjon implementerer disse forskriftene og standardene for helse og sikkerhet, vil ansatte og arbeidstakere begynne å anerkjenne ledelsens engasjement for deres velvære, og til gjengjeld har arbeiderne en tendens til å ha høyere engasjement i trening og arbeid.

DET er viktig AT OHS-opplæringen starter fra toppledelsen for å sette et eksempel for alle andre nivåer å følge. Innføring av en sikkerhetskultur vil forme troen og holdningene til arbeidstakere og vil sette merkevaren din som et godt eksempel.

Tiltrekker Forretningsmuligheter

når en organisasjon planlegger å involvere en annen organisasjon for å gjøre forretninger med dem, er en av deres krav fokus på helse og sikkerhet etterlevelse av arbeidstakere. Arbeidere som er sunne og trygge demonstrerer verdiene av alvor og hensyn til organisasjonen.

Konstant overvåking og forbedring av programmet tid til annen vil bidra til å redusere mis happenings og ulykker.

Konklusjon

et solid engasjement for Helse-Og sikkerhetsstandarder på Arbeidsplassen vil bidra til å dyrke et trygt og positivt arbeidsmiljø og viser seg å være en investering i organisasjonen og de ansatte. Brudd på noen av disse forskriftene kan føre til alvorlig innvirkning på virksomheten din.

siden arbeidsplassen spiller en stor rolle i arbeidernes fysiske, mentale, økonomiske og sosiale velvære, sikrer OHS-politikken at interessentene er aktivt involvert i å opprettholde virksomheten og til slutt er satt for suksess.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.