családjogi szabályok: 38.cikk-fellebbezések

a divíziós bírósághoz és fellebbviteli bírósághoz benyújtott fellebbezésekben alkalmazandó szabályok
38. (1) A Polgári Perrendtartás 61., 62. és 63. cikkét kell alkalmazni a szükséges módosításokkal, beleértve a (2) bekezdésben meghatározott módosításokat is, és (3),

(a) ha a fellebbezést a divíziós bírósághoz vagy a Fellebbviteli Bírósághoz kell benyújtani;

b) ha a divíziós bírósághoz vagy a Fellebbviteli Bírósághoz kell fellebbezni,
az 1.alszabály (2) bekezdésében leírt családjogi ügyben. O. Reg. 89/04, s. 13.

a gyermekvédelmi fellebbezések módosításai
(2) Ha a fellebbezést a gyermek-és Családvédelmi törvény alapján nyújtják be, a Polgári Perrendtartás hivatkozott rendelkezéseiben említett határidők helyett a következő határidők alkalmazandók:

1. A 61.09.pont (1) bekezdésének a) pontjában említett határidő a fellebbezés benyújtásától számított 14 nap, ha nincs átirat.

2. A 61.09.pont (1) bekezdésének b) pontjában említett időtartam a bizonyíték átírásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 nap.

3. A 61.12.pont (2) bekezdésében említett határidő a fellebbezési könyv és a gyűjtemény, a kiállítási Könyv, az esetleges bizonyítékok átirata és a fellebbező tényének kézbesítésétől számított 30 nap.

4. A 61.13.pont (2) bekezdésének a) pontjában említett határidő 30 nap azután, hogy a hivatalvezető értesítést kap a bizonyíték átírásáról.

5. A 61.13.pont (2) bekezdésének b) pontjában említett határidő a fellebbezés benyújtásától számított hat hónap.

6. A 62. alszabályban említett időszak.02 (2) a fellebbezési szabadságról szóló értesítés kézbesítésére 30 nap áll rendelkezésre. O. Reg. 89/04, s. 13; O. Reg. 76/06, s. 10 (1) bekezdés.

ideiglenes végzés fellebbezése a CHILD AND FAMILY SERVICES ACT ügyben
(3) a Child and Family Services Act szerinti ügyben benyújtott ideiglenes végzés fellebbezésében, amelyet a bíróságokról szóló törvény 19.szakasza (1) bekezdésének b) pontja alapján terjesztettek a divíziós bírósághoz, a fellebbezési szabadságra irányuló indítványt a fellebbezéssel együtt kell benyújtani, és a fellebbezéssel együtt kell meghallgatni. O. Reg. 89/04, s. 13.

fellebbezések a Legfelsőbb Bírósághoz
(4) az (5) – (45) Alszabályok az ontariói Bíróság felsőbb bírósághoz benyújtott fellebbezésére vonatkoznak,

a) a családjogi törvény 48. szakasza;

b) a gyermekjogi reformról szóló törvény 73. szakasza;

c) a gyermekjogi reformról szóló törvény 73. szakasza; a gyermek-és családsegítésről szóló törvény 69. és 156. cikke;

d) az interjurisdictional support orders Act 40. szakasza, 2002;

(e) a bíróságokról szóló törvény 40. szakasza; és

F) bármely más jogszabály, amelyre ezek a szabályok vonatkoznak, kivéve, ha az Alapokmány más eljárást ír elő. O. Reg. 89/04, s. 13.

hogyan kezdjük el a fellebbezést
(5) ahhoz, hogy az ontariói bíróság jogerős végzéséből fellebbezést indítson a Legfelsőbb Bírósághoz a (4) alszabályban felsorolt rendelkezések bármelyike alapján, egy fél,

(a) A fellebbezés vagy határozat meghozatalától számított 30 napon belül, rendszeres szolgálat útján fellebbezési értesítést (38. formanyomtatvány) küld a következő címre:
(i) minden más fél, akit a fellebbezés vagy a fellebbezés érint fellebbezésre jogosult,
(II) A végzés helye szerinti bíróság hivatalnoka, és
(III) ha a fellebbezés a gyermek-és családsegítő törvény 69. szakasza szerint történik, minden a törvény 39.alszakaszának (3) bekezdése alapján értesítésre jogosult egyéb személy, aki megjelent a tárgyaláson; és

b) A fellebbezési értesítés kézbesítésétől számított 10 napon belül nyújtsa be. O. Reg. 89/04, s. 13.

ideiglenes végzés fellebbezésének megindítása
(6) Alszabály (5) az ontariói bíróság ideiglenes végzéséből a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott fellebbezés megkezdésére vonatkozik, kivéve, ha a fellebbezést az ideiglenes végzés napjától számított hét napon belül kézbesítik. O. Reg. 89/04, s. 13.

SAME, CHILD AND FAMILY SERVICES ACT ügy
(7) az ontariói bíróság ideiglenes végzéséből a Legfelsőbb Bírósághoz történő fellebbezés megkezdéséhez a gyermek-és Családügyi törvény szerinti ügyben az alszabály (5) alkalmazandó, és a fellebbezést az ideiglenes végzés napjától számított 30 napon belül kell kézbesíteni. O. Reg. 89/04, s. 13.

az ügy neve változatlan
(8) a fellebbezésben szereplő ügy neve megegyezik az ügy nevével a megtámadott végzésben, és a feleket fellebbezőként és alperesként kell azonosítani. O. Reg. 89/04, s. 13.

alperes fellebbezése
(9) Ha a fellebbezésben szereplő alperes ugyanazon végzés ellen is fellebbezni kíván, ezt a szabályt kell alkalmazni, a szükséges módosításokkal, az alperes fellebbezésére, és a két fellebbezést együtt kell meghallgatni. O. Reg. 89/04, s. 13.

a fellebbezési értesítésben szereplő indokok
(10) a fellebbezési értesítésben meg kell jelölni azt a végzést, amelyet a fellebbező a fellebbviteli bíróságtól kér, valamint a fellebbezés jogalapját. O. Reg. 89/04, s. 13.

egyéb indokok
(11) A fellebbezés tárgyalásán csak a fellebbezési értesítésben szereplő indokok vitathatók, kivéve, ha a bíróság erre engedélyt ad. O. Reg. 89/04, s. 13.

bizonyíték átirata
(12) Ha a fellebbezéshez bizonyíték átirata szükséges, a fellebbezőnek a fellebbezési értesítés benyújtásától számított 30 napon belül bizonyítékot kell benyújtania arról, hogy az átiratot elrendelték. O. Reg. 89/04, s. 13.

konzultáció az alperessel
(13) a fellebbezőnek az alperessel konzultálva meg kell határoznia, hogy a fellebbezéshez szükség van-e bizonyítékok átiratára. O. Reg. 89/04, s. 13.

megállapodás az ÁTÍRANDÓ bizonyítékokról
(14) Ha a fellebbező és az alperes megállapodnak abban, hogy milyen bizonyítékokat kell átírni, a fellebbező elrendeli az elfogadott bizonyítékok átírását. O. Reg. 89/04, s. 13.

nincs megállapodás
(15) Ha a fellebbező és az alperes nem tud megállapodni, a fellebbezőnek a megtámadott határozat tárgyalásától kezdve el kell rendelnie az összes szóbeli bizonyíték átiratát, kivéve, ha a bíróság másként rendelkezik. O. Reg. 89/04, s. 13.

bírósági bejelentő kötelessége
(16) amikor a bírósági bejelentő elkészítette az átiratot, haladéktalanul értesíti a fellebbezőt, az alperest és a fellebbezést tárgyaló bíróság bírósági irodáját. O. Reg. 89/04, s. 13.

a fellebbező fellebbezési jegyzőkönyvének tartalma
(17) a fellebbezési jegyzőkönyv a következő iratok másolatát tartalmazza, a következő sorrendben:

1. Tartalomjegyzék, amely leírja az egyes dokumentumokat, beleértve az egyes kiállításokat is, jellegük és dátumuk, valamint egy kiállítás esetében a kiállítás száma vagy betűje szerint.

2. A fellebbezés.

3. A megtámadott végzés, aláírva, valamint a bíróság által benyújtott indokok, valamint az indokok további nyomtatott példánya, ha kézzel írták.

4. A szóbeli bizonyítékok átirata.

5. Bármely más anyag, amely a bíróság előtt fellebbezett, és amely a fellebbezéshez szükséges. O. Reg. 89/04, s. 13.

a fellebbező FACTUMÁNAK tartalma
(18) A fellebbező factumának hossza nem haladhatja meg a 30 oldalt, azt a fellebbező ügyvédje, vagy ha nincs, a fellebbező írja alá, és a következő részekből áll, amelyek a factum kezdetétől a végéig egymás után számozott bekezdéseket tartalmaznak:

1. 1. Rész: Azonosítás. A fellebbezőt és az alperest, valamint a fellebbezést benyújtó bíróságot azonosító nyilatkozat, és az eredmény megjelölése a bíróság előtt.

2. 2. Rész: Áttekintés. Rövid áttekintés az ügyről és a fellebbezéssel kapcsolatos kérdésekről.

3. 3. Rész: Tények. A fellebbezés szempontjából releváns tények rövid összefoglalása, szükség szerint oldalanként és soronként a bizonyítékokra való hivatkozással.

4. 4. Rész: Kérdések. Az egyes kérdések rövid ismertetése, majd egy rövid érvelés, amely az adott kérdésre vonatkozó törvényre utal.

5. 5. Rész: Rend. A fellebbviteli bíróság által meghozott végzés pontos kimutatása, beleértve a költségekre vonatkozó végzést is.

6. 6. rész: időbecslés. Annak becslése, hogy mennyi időre lesz szükség a fellebbező szóbeli érveléséhez, az alperes érvelésére adott válasz nélkül.

7. 7. rész: a hatóságok listája. A factumban említett valamennyi jogszabály, rendelet, szabály, eset és egyéb hatóság felsorolása.

8. 8. Rész: Jogszabályok. Az alapszabályok, rendeletek és szabályok valamennyi vonatkozó rendelkezésének másolata. O. Reg. 89/04, s. 13.

az alperes tény-és fellebbezési nyilvántartása
(19) Az alperes a (21) vagy (22) alszabályban meghatározott idővonalon belül a fellebbezés és az irat minden más félének kézbesítésre kerül,

(a) Az alperes tényanyaga (20.alszabály); és

(b) adott esetben az alperes fellebbezési nyilvántartása, amely tartalmazza az alperes bármely olyan anyagok, amelyek a bíróság előtt fellebbeztek, amelyek szükségesek a fellebbezéshez, de nem szerepelnek a fellebbező fellebbezési nyilvántartásában. O. Reg. 89/04, s. 13.

az alperes FACTUMÁNAK tartalma
(20) Az alperes factumának hossza nem haladhatja meg a 30 oldalt, azt az alperes ügyvédje, vagy ha nincs, Az alperes írja alá, és a következő részekből áll, amelyek a factum kezdetétől a végéig egymás után számozott bekezdéseket tartalmaznak:

1. 1. Rész: Áttekintés. Rövid áttekintés az ügyről és a fellebbezéssel kapcsolatos kérdésekről.

2. 2. Rész: Tények. Egy rövid nyilatkozatot a tények a fellebbező factum, hogy az alperes elfogadja a helyes, és a tényeket, hogy az alperes azt mondja, a helytelen, és egy rövid összefoglalót minden további tényeket hivatkozott az alperes, hivatkozva a bizonyítékok oldal és sor, ha szükséges.

3. 3. Rész: Kérdések. Nyilatkozat Az alperes álláspontjáról a fellebbező által felvetett minden kérdésben, amelyet egy rövid érv követ, amely az e kérdésre vonatkozó törvényre utal.

4. 4. rész: további kérdések. Rövid nyilatkozat Az alperes által felvetett minden további kérdésről, amelyet egy rövid érv követ, amely az adott kérdésre vonatkozó törvényre utal.

5. 5. Rész: Rend. A fellebbviteli bíróság által meghozott végzés pontos kimutatása, beleértve a költségekre vonatkozó végzést is.

6. 6. rész: időbecslés. Annak becslése, hogy mennyi időre lesz szükség a válaszadó szóbeli érveléséhez.

7. 7. rész: a hatóságok listája. A factumban említett valamennyi jogszabály, rendelet, szabály, eset és egyéb hatóság felsorolása.

8. 8. Rész: Jogszabályok. A fellebbező tényállásában nem szereplő alapszabályok, rendeletek és szabályok valamennyi vonatkozó rendelkezésének másolata. O. Reg. 89/04, s. 13.

a nyilvántartások és tényadatok kézbesítésének és benyújtásának határideje, kivéve a gyermek-és családsegítő törvény eseteit
(21) a gyermek-és Családsegítő törvény szerinti ügyekben benyújtott fellebbezések kivételével, a fellebbezési nyilvántartások és tények kézbesítésére a következő határidők vonatkoznak:

1. Ha átiratra van szükség, a fellebbező fellebbezési nyilvántartását és tényanyagát kézbesítik az alperesnek és a fellebbezésben meghallgatásra jogosult bármely más személynek, és a bizonyíték átírásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 60 napon belül benyújtják.

2. Ha nincs szükség átiratra, a fellebbező fellebbezési nyilvántartását és tényanyagát kézbesítik az alperesnek és a fellebbezésben meghallgatásra jogosult bármely más személynek, és a fellebbezési értesítés benyújtásától számított 30 napon belül benyújtják.

3. Az alperes fellebbezési jegyzőkönyvét és factum-ját a fellebbező és a fellebbezéssel kapcsolatban meghallgatásra jogosult bármely más személy részére kézbesítik, és a fellebbezési jegyzőkönyv és factum kézbesítésétől számított 60 napon belül nyújtják be. O. Reg. 89/04, s. 13.

a gyermek-és családsegítő törvény ügyeiben a nyilvántartások és tények kézbesítésének és benyújtásának határideje
(22) a gyermek-és Családsegítő törvény szerinti ügyek fellebbezésére a fellebbezési nyilvántartások és tények kézbesítésére a következő határidők vonatkoznak:

1. Ha átiratra van szükség, a fellebbező fellebbezési nyilvántartását és tényanyagát kézbesítik az alperesnek és a fellebbezésben meghallgatásra jogosult bármely más személynek, és a bizonyíték átírásáról szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül benyújtják.

2. Ha nincs szükség átiratra, a fellebbező fellebbezési nyilvántartását és tényanyagát kézbesítik az alperesnek és a fellebbezésben meghallgatásra jogosult bármely más személynek, és a fellebbezési értesítés benyújtásától számított 14 napon belül benyújtják.

3. Az alperes fellebbezési jegyzőkönyvét és factum-ját a fellebbező és a fellebbezéssel kapcsolatban meghallgatásra jogosult bármely más személy részére kézbesítik, és a fellebbezési jegyzőkönyv és factum kézbesítésétől számított 30 napon belül nyújtják be. O. Reg. 89/04, s. 13.

a meghallgatás ütemezése
(23) ha a fellebbező fellebbezési nyilvántartását és factum-ját benyújtották, és az alperes factum-és fellebbezési nyilvántartását, ha van ilyen, benyújtották, vagy a benyújtásuk ideje lejárt, a jegyző a fellebbezést tárgyalásra ütemezi. O. Reg. 89/04, s. 13.

a CFSA fellebbezések azonnali meghallgatása
(24) a gyermek-és Családsegítő törvény szerinti fellebbezést a fellebbező factum és fellebbezési nyilvántartásának benyújtásától számított 60 napon belül meg kell hallgatni. O. Reg. 76/06, s. 10 (2) bekezdés.

fellebbezési indítványok
(25) Ha egy személynek fellebbezési indítványt kell benyújtania, a 14.szabályt kell alkalmazni az indítvány szükséges módosításaival. O. Reg. 89/04, s. 13.

a fellebbezési költségek biztosítéka
(26) Az alperes költségbiztosításra irányuló indítványára a bíróság igazságos költségbiztonsági végzést hozhat, ha meggyőződött arról, hogy

a) jó okkal feltételezhető, hogy a fellebbezés időpocsékolás, kellemetlenség vagy a bírósági eljárással való visszaélés, és hogy a fellebbezőnek nincs elegendő vagyona Ontarióban a fellebbezés költségeinek fedezésére;

B) A FELLEBBEZŐVEL szemben a 24. alszabály(13)bekezdése alapján költségbiztosítéki végzés hozható; vagy

(c) egyéb jó okból a költségek biztosítékát kell megrendelni. O. Reg. 89/04, s. 13.

elbocsátás a végzés betartásának elmulasztása miatt
(27) ha a fellebbező nem tartja be az alszabály (26) szerinti végzést, a bíróság indítványra elutasíthatja a fellebbezést. O. Reg. 89/04, s. 13.

fellebbezési összefoglaló ítéletre irányuló indítvány
(28) A fellebbezés benyújtását követően az alperes vagy bármely más, a fellebbezéssel kapcsolatos meghallgatásra jogosult személy a fellebbezés meghallgatása nélkül összefoglaló ítéletet vagy összefoglaló határozatot hozhat jogi kérdésben, és a 16.szabály a szükséges módosításokkal alkalmazandó az indítványra. O. Reg. 89/04, s. 13.

további bizonyítékok fogadására irányuló indítvány
(29) a fellebbezésben meghallgatásra jogosult bármely személy indítványt nyújthat be további bizonyítékok elismerésére a bíróságokról szóló törvény 134.cikke (4) bekezdésének b) pontja alapján. O. Reg. 89/04, s. 13.

késedelem miatti elbocsátási indítvány
(30) ha a fellebbező nem,

a) bizonyítékot nyújtott be arról, hogy a bizonyítékok átiratát alszabály alapján rendelték el (12);

(B) A fellebbezési jegyzőkönyvet és tényanyagot a (21) vagy (22) alszabályban vagy a bíróság által elrendelt hosszabb időn belül kézbesítették és benyújtották,
az alperes eljárási indítványt (14b formanyomtatvány) nyújthat be a fellebbezés késedelmes elutasítására. O. Reg. 89/04, s. 13.

fellebbezés visszavonása
(31) A fellebbező visszavonhatja a fellebbezést az elállási értesítés (12.formanyomtatvány) minden más fél számára történő kézbesítésével és benyújtásával. O. Reg. 89/04, s. 13.

vélelmezett visszavonás
(32) ha egy személy fellebbezést nyújt be, és azt 10 napon belül nem nyújtja be az (5) bekezdés b) pontjában előírtak szerint, a fellebbezést visszavontnak kell tekinteni, kivéve, ha a bíróság másként rendelkezik. O. Reg. 89/04, s. 13.

automatikus felfüggesztések függőben lévő fellebbezés, támogatási végzések
(33) Az ideiglenes vagy végleges végzésből származó fellebbezési értesítés kézbesítése nem marad támogatási végzés vagy támogatási végzést végrehajtó végzés. O. Reg. 89/04, s. 13.

egyéb fizetési meghagyások
(34) Az ideiglenes vagy végleges végzésről szóló fellebbezési értesítés kézbesítése a fellebbezés elrendeléséig az ideiglenes vagy végleges végzés alapján tett bármely más fizetési meghagyás. O. Reg. 89/04, s. 13; O. Reg. 76/06, s. 10 (3) bekezdés.

tartózkodás bírósági végzéssel
(35) Az ideiglenes vagy végleges végzés a bíróság által megfelelőnek ítélt feltételek mellett felfüggeszthető,

a) a végzést meghozó bíróság végzésével;

b) a legfelsőbb bíróság végzésével. O. Reg. 89/04, s. 13.

a
(36) végzést hozó bíróság által engedélyezett tartózkodás a (35) (a) pont alapján biztosított tartózkodás akkor jár le, ha nem kézbesítenek fellebbezést, és a kézbesítés ideje lejárt. O. Reg. 89/04, s. 13.

a Legfelsőbb Bíróság hatásköre
(37) a (35) alszabály alapján biztosított felfüggesztést a Legfelsőbb Bíróság hatályon kívül helyezheti vagy megváltoztathatja. O. Reg. 89/04, s. 13.

a felfüggesztés hatása általában
(38) ha a végzést felfüggesztik, a végzés alapján vagy annak végrehajtására nem lehet lépéseket tenni, kivéve:

a) A legfelsőbb bíróság végzésével; vagy

b) a(39) és(40) alszabályok szerint. O. Reg. 89/04, s. 13.

megrendelés rendezése
(39) a felfüggesztés nem akadályozza a megrendelés rendezését vagy aláírását. O. Reg. 89/04, s. 13.

végrehajtási okirat
(40) a felfüggesztés nem akadályozza meg a lefoglalási és eladási okirat kiadását, vagy az okirat benyújtását a seriff hivatalához vagy a földhivatalhoz, de a seriffnek nem adható utasítás vagy utasítás a végzés végrehajtására, amíg a tartózkodás érvényben marad. O. Reg. 89/04, s. 13.

tartózkodási igazolás
(41) ha a végzést felfüggesztik, a felfüggesztést engedélyező bíróság jegyzője a fellebbezésben részt vevő fél kérésére a Polgári Perrendtartás szabályai szerint a 63A formanyomtatványon tartózkodási igazolást állít ki a szükséges módosításokkal. O. Reg. 89/04, s. 13.

támogatási végzés felfüggesztése
(42) A támogatási végzés felfüggesztését kérő félnek be kell szereznie a (41) alszabály szerinti tartózkodási igazolást, és azt haladéktalanul be kell nyújtania a családi felelősségi Hivatal igazgatójának irodájába, ha a felfüggesztés az igazgató által végrehajtott támogatási végzéssel kapcsolatos. O. Reg. 89/04, s. 13.

a seriff hivatalához benyújtott igazolás
(43) ha a tartózkodási igazolást a seriff hivatalához nyújtják be, a seriff nem kezdheti meg vagy folytathatja a végzés végrehajtását, amíg meg nem győződik arról, hogy a tartózkodás már nem érvényes. O. Reg. 89/04, s. 13.

igazolás iránti kérelem
(44) a (41) alszabály szerinti tartózkodási igazolás iránti kérelemben fel kell tüntetni, hogy a tartózkodás a (34) alszabály vagy a (35) alszabály szerinti végzés alapján történt-e, és ha a (35) alszabály szerint történik, meg kell határozni a végzés részleteit. O. Reg. 89/04, s. 13.

végrehajtási okirat hatályon kívül helyezése
(45) a bíróság hatályon kívül helyezheti a lefoglalási és eladási okirat kiadását vagy benyújtását, ha az indítványt benyújtó fél vagy a fellebbező kielégítő biztosítékot nyújt a bíróság számára. O. Reg. 89/04, s. 13.

Leave a Reply

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.