Proč je na pracovišti v USA důležitá bezpečnost a ochrana zdraví při práci

na jakémkoli pracovišti jsou zdravotní a bezpečnostní předpisy nezbytné pro fyzickou a duševní pohodu zaměstnanců a zaměstnavatele. V dnešním světě rychlého místa, nebezpečí se s větší pravděpodobností stane na pracovišti v kterémkoli okamžiku. Aby se předešlo takovým nebezpečím, stanoví normy a předpisy bezpečnosti práce Úřad pro bezpečnost a ochranu zdraví Spojených států (OSHA).

co je řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)?

bezpečnost a ochrana zdraví při práci se zaměřuje na prevenci rizik, ke kterým jsou zaměstnanci a zaměstnavatelé náchylní na pracovišti. Takové přírodní rizikové faktory a nebezpečí by mohly zahrnovat mis happenings, jako jsou nehody, respirační onemocnění, rakovina, ztráta sluchu nebo zraku, přenosné nemoci, poruchy související se stresem a další problémy duševního zdraví.

BOZP zajišťuje bezpečnost a blaho zdraví pracovníků zavedením určitých norem, zákonů a předpisů pro pracovníky, spolupracovníky, zaměstnavatele, zákazníky, zúčastněné strany a rodinné příslušníky zaměstnanců s cílem zajistit lepší image značky, úspěšné podnikání a vyšší morálku zaměstnanců.

nebezpečí mohou být různého druhu, jako jsou fyzické, biologické, psychologické, ergonomické, stejně jako přírodní a člověkem způsobené nehody.

proč je bezpečnost a ochrana zdraví při práci důležitá?

zde je několik důvodů, proč je tento program důležitý pro každé pracoviště ve Spojených státech.

podporuje povědomí a bezpečnou pracovní kulturu

žádný podnik neinvestuje tisíce dolarů na povinné školení zaměstnanců jen kvůli tomu. Školení BOZP zahrnuje programy, jako je práce ve výškách a řízení dodavatelského řetězce, což jsou všechny specializované kurzy, které vytvářejí povědomí o bezpečné pracovní kultuře a okolí bezpečnostního pracoviště.

při uvedení do praxe toto povědomí pomáhá minimalizovat riziko na pracovišti, protože se zaměstnanci učí předcházet rizikům a zraněním na pracovišti. Pomáhá udržovat pracovníky v bezpečí.

duševní pohoda

zohlednění pracoviště zaměstnavateli je nezbytné. Díky tomu, že duševní zdraví je nejvyšší prioritou, program BOZP přidává povinnost k pracovnímu profilu zaměstnavatele, aby se ujistil, že pracovníci nejsou psychicky stresovaní a pracují v rozumných podmínkách.

delší pracovní doba s několika přestávkami a malým uznáním demotivuje pracovníky a zanechává je pocit únavy a stresu, což způsobuje problémy duševního zdraví, které by také mohly ohrozit život. Společnosti se musí ujistit, že jejich zaměstnanci jsou duševně zdraví, aby mohli co nejvíce přispět k podnikání.

Zvýšená produktivita

pokud se zaměstnanci cítí duševně i fyzicky zdraví, jejich účinnost a efektivita je na pracovišti vyšší, a proto zvyšuje míru produktivity. Jakmile se pracovníci začnou cítit chráněni a loajální, vložili vše, aby dosáhli nejlepších výsledků.

zpětná vazba pracovníků je také důležitá. Jejich obavy z možného nebezpečí, pokud budou vyslechnuty a zváženy, by mohly zabránit chybnému jednání. Podporuje pozitivní přístup a myšlení pracovníků. Pokud tak neučiníte, míra udržení zaměstnanců se snižuje.

právní povinnosti a soulad

je důležité, aby si podnik byl vědom správného zákonodárce v jejich jurisdikci, aby se ujistil, že dodržuje aktuální zásady a postupy. Dodržování zákonů a předpisů BOZP je povinné a pokud tak neučiní jakýkoli podnik, povede to k možným pokutám a většímu nebezpečí pro podnikání.

spolu s sdělením významu programu bezpečnosti a ochrany zdraví všem zaměstnancům je také důležité sdělit jim znalosti a porozumění právním aspektům, aby se zabránilo nebezpečným a nebezpečným situacím v Organizaci.

zdroj: Construction Plus Asia

adekvátní školení pomocí správných nástrojů

některé z kurzů v programu, jako je školení lešení, odborníci tvrdí, že zkratka pro jakýkoli druh práce na pracovišti vytvoří rizika. To platí o každém odvětví, ale zejména průmysl využívající těžké stroje, vyžaduje zvláštní pozornost a péči, aby se zabránilo jakémukoli poškození.

pokud je školení BOZP prováděno správně a personál je vybaven použitím nástrojů ve správný čas, snižuje se možnost zranění a vykonaná práce se stává vyššími standardy. S vysoce vyškoleným personálem BOZP, dochází k určitému snížení počtu lidských hodin ztracených v důsledku zranění a nemoci.

nové pracovní příležitosti

existuje několik příležitostí pro příležitosti na pracovišti s výcvikem BOZP. Zaměstnanci, kteří jsou vyškoleni v tomto programu, mohou převzít odpovědnost za vyslance duševního zdraví, jít skvělým příkladem a sloužit jako kontaktní místo pro své kolegy zaměstnance.

vytváří také příležitosti pro zaměstnavatele sdílet příběhy o úspěchu tím, že motivuje pracovníky tím, že uznává jejich úsilí v programu a zdůrazňuje je jako příklad osvědčených postupů v kultuře bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

představuje závazek řízení

jakmile Organizace implementuje tyto předpisy a normy bezpečnosti a ochrany zdraví, zaměstnanci a pracovníci začnou uznávat závazek vedení k jejich blahu a na oplátku mají pracovníci tendenci se více zapojit do školení a práce.

je důležité, aby školení BOZP začalo od vrcholového vedení, aby bylo příkladem pro všechny ostatní úrovně. Zavedení bezpečnostní kultury formuje přesvědčení a postoje pracovníků a dá vaši značku jako dobrý příklad.

přitahuje obchodní příležitosti

když každá organizace plánuje zapojit jinou organizaci, aby s nimi mohla obchodovat, jedním z jejich požadavků je zaměření na dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků. Pracovníci, kteří jsou zdraví a bezpeční, prokazují hodnoty vážnosti a ohleduplnosti organizace.

neustálé sledování a zvyšování programu Čas od času pomůže snížit nehody a nehody.

závěr

pevný závazek vůči normám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pomůže kultivovat bezpečné a pozitivní pracovní prostředí a ukáže se jako investice do organizace a zaměstnanců. Porušení kteréhokoli z těchto předpisů by mohlo mít vážný dopad na vaše podnikání.

vzhledem k tomu, že pracoviště hraje obrovskou roli ve fyzickém, duševním, ekonomickém a sociálním blahu pracovníků, politika BOZP zajišťuje, že zúčastněné strany jsou aktivně zapojeny do udržování podnikání a jsou nakonec nastaveny na úspěch.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.