czym są wartości? Znaczenie wartości moralnych w podejmowaniu decyzji

ludzie są zwierzętami społecznymi. Naszą tendencją jest współistnienie i harmonijne życie z innymi. Stabilność w naszych relacjach społecznych opiera się na pewnych wspólnych zasadach, systemach wierzeń i sposobach życia.

są one znane jako wartości i są ważne dla naszego wzrostu i ewolucji. Uziemiają nas i rzucają wyzwanie zarówno jednostkom, jak i kolektywom. Przyjmując właściwe wartości, możemy stworzyć taki rodzaj życia, który jest najbardziej prawdziwy dla nas samych.

nasz przepływ życia jest kierowany przez decyzje, które podejmujemy na co dzień. Jednak decyzje te kierują się naszymi wartościami. Ponieważ wartości różnią się w zależności od osoby, ludzie podejmują różne decyzje i mają różne wyniki życiowe.

czym są wartości, wartości moralne & Podstawowe wartości?

celem decyzji jest zaspokojenie naszych osobistych lub organizacyjnych potrzeb. Na podejmowane przez nas decyzje mają bezpośredni wpływ wartości i przekonania, które są nam bliskie.

kiedy osoba podejmuje indywidualną decyzję, zastanawia się nad tym, co coś dla niej znaczy. Kiedy grupy podejmują decyzję, opiera się ona na poczuciu wspólnych wartości, które łączą zespół jako spójną jednostkę.

na przykład osoba może odmówić płacenia łapówek urzędnikowi rządowemu, aby uzyskać od niego przysługi. Może nawet zaryzykować nie wykonanie zadania lub wciągnięcie go w długoterminową walkę prawną, zamiast narażać swoje stanowisko Antykorupcyjne. To przykład wartości moralnych jednostki.

z drugiej strony, przedsiębiorca może być w porządku z płaceniem łapówek, o ile jego praca jest zakończona na priorytet i jest w stanie osiągnąć zyski. To przykład braku wartości moralnych jednostki.

pytanie: „Czym są wartości?”zajmował filozofów od czasów starożytnych. Wartości można powiedzieć, że są wrodzonymi przekonaniami, które inspirują nasze zachowania i działania. Wskazują one, jaką osobą jesteśmy i jaką osobą chcemy się stać. Kształtują nasz pogląd na świat.

nasze wartości definiują rzeczy, które uważamy za dobre, pożądane lub ważne. Działamy zgodnie z naszymi wartościami. Różne rodzaje wartości, takie jak wartości osobiste, kierują naszym postrzeganiem dobra i zła. Wartości różnią się w zależności od osoby-jak widzieliśmy w powyższym przykładzie, wartości jednej osoby mogą nic nie znaczyć dla drugiej.

Oprócz wartości osobistych, masz także wartości kulturowe i społeczne, takie jak równość płci i rasy. Są też wartości zawodowe, które określają etykę naszej pracy. Wartości takie jak lojalność, odwaga i uczciwość często mają znaczenie w środowisku zawodowym.

wartości moralne

wartości moralne to praktyki behawioralne, cele i nawyki, które są potwierdzone przez społeczeństwo, którego jesteśmy częścią. Ten zestaw wartości zazwyczaj osadza się w naszym zachowaniu poprzez długi proces obserwacji, edukacji, warunkowania i wytycznych społecznych. Zazwyczaj mają one charakter uniwersalny i nie mogą się znacznie różnić w różnych częściach świata.

na przykład, bez względu na to, do jakiej społeczności, religii lub regionu należysz, wartości moralne, takie jak prawdomówność, lojalność, odwaga, wiara i uczciwość będą respektowane prawie wszędzie.

wartości moralne dotyczą dobra i zła. Określają one również to, co społecznie akceptowane, dobro czy zło.

wartości moralne to idee, które społeczeństwo uważa za ważne. Są w grze, gdy osoba wchodzi w interakcję z szerszym światem lub musi podjąć decyzję, która będzie miała konsekwencje dla innych.

wartości moralne są stosunkowo sztywne. Często widzi się, że społeczeństwo opiera się jakiejkolwiek zmianie wartości moralnych, które jest mu bliskie.

Podstawowe wartości

jakie są podstawowe wartości, jeśli nie zestaw rzeczy i przekonań, które osoba uważa za Centralne dla swojej tożsamości? Często dochodzi do pokrywania się podstawowych wartości danej osoby z wartościami moralnymi. Na przykład lojalność i zaangażowanie mogą być zarówno podstawowymi, jak i moralnymi wartościami.

często podstawowe wartości mogą wykraczać poza te powszechnie akceptowane wartości i obejmować zaciekłe indywidualistyczne lub nowsze myśli, przekonania lub koncepcje.

na przykład zaangażowanie w zrównoważony rozwój środowiska jest podstawową wartością, która w coraz większym stopniu dyktuje osobiste i zawodowe przekonania ludzi i organizacji.

Podstawowe wartości są często zauważane i nagradzane w sferze zawodowej. Na przykład, ktoś, kto jest naturalnie pracowity wartości dyscypliny jest prawdopodobne, aby dobrze w pracy i postęp w ich karierze.

wniosek

wartości są naczelnymi zasadami naszego zachowania. Nasze wartości określają to, co uważamy za dobre, złe, sprawiedliwe, niesprawiedliwe, dobre lub złe.

wartości danej osoby świadczą o jej charakterze. Podobnie, na poziomie organizacyjnym, wartości odzwierciedlają etykę i zasady biznesu.

dlatego ważne jest, aby poznać wpływ, jak również wpływ naszych wartości na nasz proces decyzyjny. Harappa Education stworzyła bardzo skuteczny kurs zatytułowany podejmowanie decyzji, który zawiera przydatne lekcje na temat wielu technik podejmowania decyzji.

ten kurs zapoznaje uczniów z odpowiedzią na pytanie, Jakie jest znaczenie wartości. Uczy również, jak zidentyfikować przeszkody, które stoją na drodze do dobrego podejmowania decyzji, takie jak uprzedzenia, presja rówieśników i niepewność.

kurs zawiera sekcję na temat Prism Framework, modelu mentalnego, który pomaga uniknąć negatywnych konsekwencji uprzedzeń poznawczych. Możesz zapisać się na ten kurs online, aby dogłębnie zrozumieć wpływ twoich osobistych wartości i przekonań na twoje decyzje.

poznaj takie tematy jak kroki rozwiązywania problemów, analiza 5 Powodów & Analiza Pareto z naszej sekcji blogu Harappa Diaries i rozwijaj swoje umiejętności.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.