czym jest ISO 9001 i dlaczego jest ważna?

Obraz

z kolei system zarządzania jakością (QMS) to nagrany i skodyfikowany zestaw procesów i metod mających na celu zapewnienie stałej wysokiej jakości twoich produktów lub usług. QMS powinien pomóc spełnić oczekiwania klientów, a także wszelkie przepisy rządowe, które są wymagane od branży.

ISO 9001 jest międzynarodową normą dla Systemów Zarządzania Jakością ustanowioną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Normy ISO rozwiązują wszystkie problemy biznesowe; 9001 koncentruje się na kontroli jakości, a wersja ISO 9001:2015 jest najnowszą aktualizacją.

ISO 9001 Promuje Procesowe podejście do zarządzania, badając ponad 20 procesów. Wdrażając zalecenia standardu, organizacja może zapewnić, że dostarcza wysokiej jakości produkty i usługi.

dlaczego ISO 9001 jest ważne

standardy ISO są uznawane na całym świecie, co pozwala na spójne ramy zarządzania jakością niezależnie od tego, gdzie znajduje się Twoja firma. Ułatwia to również prowadzenie interesów z organizacjami w innych krajach, ponieważ pracujesz ze standardowym zestawem sugerowanych praktyk. Nawet jeśli Twoja firma jest ściśle krajowa, warto zrozumieć wymagania ISO 9001 i jak mogą one mieć zastosowanie do Twojej firmy.

przestrzeganie ram zarządzania jakością może usprawnić proces i wyeliminować nieporozumienia dotyczące oczekiwań. Ramy mogą również poprawić wydajność i zachęcić do postępu podczas rozwoju firmy. Te ciągłe ulepszenia mogą wzbudzić zaufanie klientów, zarządu i innych interesariuszy.

siedem zasad zarządzania jakością

siedem zasad zarządzania jakością (QMPs) stanowi podstawę ISO 9001 i innych standardów zarządzania jakością ISO. Zasady te mogą pomóc Twojej organizacji w optymalizacji systemu zarządzania jakością.

zasady (wymienione poniżej) nie są uporządkowane. Wszystkie są jednakowo ważne, a ich znaczenie może się różnić w zależności od potrzeb i priorytetów danej organizacji.

  1. zorientowanie na klienta. Głównym celem zarządzania jakością jest zadowolenie klienta: spełnienie wymagań klienta i dążenie do przekraczania oczekiwań klienta.
  2. Liderzy na wszystkich poziomach ustanawiają jedność celu i kierunku oraz stwarzają warunki, w których ludzie są zaangażowani w osiąganie celów jakości organizacji.
  3. Kompetentni, upoważnieni i zaangażowani ludzie na wszystkich poziomach w całej organizacji są niezbędni do procesu zarządzania jakością.
  4. podejście procesowe. Spójne i przewidywalne wyniki są osiągane bardziej efektywnie i efektywnie, gdy procesy biznesowe funkcjonują razem jako spójny system.
  5. Poprawa. Udane organizacje zobowiązują się do ciągłego doskonalenia.
  6. podejmowanie decyzji w oparciu o dowody. Decyzje oparte na analizie i ocenie informacji są bardziej prawdopodobne, aby przynieść pożądane rezultaty.
  7. zarządzanie relacjami. Aby osiągnąć trwały sukces, organizacja zarządza relacjami z zainteresowanymi stronami, takimi jak dostawcy.

czy powinienem uzyskać certyfikat ISO 9001?

norma ISO 9001 jest częścią rodziny norm ISO 9000, które dotyczą zarządzania jakością. Wśród nich jednak tylko ISO 9001 kwalifikuje się do certyfikacji.

Certyfikacja ISO 9001 nie jest wymagana prawnie, a proces audytu i Certyfikacji może być kosztowny w zależności od wielkości i zakresu organizacji. Mimo to wiele organizacji decyduje się uzyskać certyfikat ISO 9001, ponieważ zdają sobie sprawę z ważnych korzyści wynikających z certyfikacji ISO.

uzyskanie certyfikatu zgodności ISO od jednostki certyfikującej akredytowanej przez Komitet oceny zgodności ISO (CASCO) pokazuje, że Twoje przedsiębiorstwo poważnie traktuje zapewnienie jakości. To zwiększa twoją reputację i może dać ci przewagę konkurencyjną nad organizacjami niecertyfikowanymi.

Certyfikacja zapewnia również, że Twój system zarządzania jakością działa w pełni, co oznacza, że Twoje procesy działają wydajnie i skutecznie. Twoje towary i usługi spełnią wymagania klientów, a także wymogi ustawowe i regulacyjne.Niektórzy klienci będą szukać certyfikacji podczas zakupów usług, a jeśli nie jesteś certyfikowany, możesz przegapić nowy biznes.

ZenGRC pomaga organizacjom zachować zgodność i certyfikaty

audyty zgodności dla ISO (lub innych ram regulacyjnych) mogą być mylącym i pracochłonnym procesem. Zrozumienie tego, co jest wymagane od Ciebie, przeprowadzanie audytów wewnętrznych i dokumentowanie twoich wysiłków może wydawać się zniechęcające — ale dostępne są pomocne zasoby.

ZenGRC to w pełni zintegrowana platforma, która pozwala monitorować pełny cykl życia programu zarządzania zgodnością i ryzykiem. Dzięki ZenGRC możesz śledzić zaległe wymagania, scentralizować dokumentację i określić, jakie zadania należy nadać priorytet, aby osiągnąć i utrzymać zgodność.

umów się na demo już dziś i dowiedz się, jak ZenGRC może pomóc ci zbudować program zgodności Twojej firmy.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.