HVA ER ISO 9001 Og Hvorfor Er DET Viktig?

Bilde

et kvalitetsstyringssystem (QMS) er i sin tur et registrert og kodifisert sett med prosesser og metoder som er utformet for å sikre konsekvent høy kvalitet på produktene eller tjenestene dine. EN QMS skal hjelpe deg med å møte kundenes forventninger og også eventuelle offentlige forskrifter som kreves av din bransje.

ISO 9001 er den internasjonale standarden for kvalitetsstyringssystemer etablert AV INTERNATIONAL Organization For Standardization (ISO). ISO-standarder adresserer alle slags forretningsproblemer; 9001 fokuserer på kvalitetskontroll, OG ISO 9001:2015-versjonen er den nyeste oppdateringen.

ISO 9001 fremmer en prosesstilnærming til ledelse, og undersøker mer enn 20 prosesser. Ved å implementere standardens anbefalinger kan en organisasjon sikre at den leverer kvalitetsprodukter og tjenester.

HVORFOR ISO 9001 er Viktig

ISO-standarder er globalt anerkjent, noe som gir et konsistent rammeverk for kvalitetsstyring uansett hvor bedriften din befinner seg. Det gjør også forretninger med organisasjoner i andre land mye enklere, siden du jobber med et standard sett med foreslåtte praksiser. Selv om virksomheten din er strengt innenlands, er det gunstig å forstå ISO 9001s krav og hvordan de kan gjelde for virksomheten din.

Etter et rammeverk for kvalitetsstyring kan effektivisere prosessen og eliminere forvirring om forventninger. Et rammeverk kan også forbedre effektiviteten og oppmuntre fremgang mens bedriften vokser. Disse kontinuerlige forbedringene kan skape tillit blant kundene, styret og andre interessenter.

De Syv Kvalitetsstyringsprinsippene

Syv kvalitetsstyringsprinsipper (Qmp) danner ryggraden I ISO 9001 og ANDRE ISO-kvalitetsstyringsstandarder. Disse prinsippene kan hjelpe organisasjonen med å optimalisere SINE QMS.

prinsippene (oppført nedenfor) er ikke rangert i rekkefølge. Snarere er de alle like viktige, og deres betydning kan variere avhengig av behovene og prioriteringene til din organisasjon.

  1. Kundefokus. Hovedfokus for kvalitetsstyring er kundetilfredshet: møte kundens krav og streve for å overgå kundenes forventninger.
  2. Lederskap. Ledere på alle nivåer etablerer enhet av formål og retning, og skaper forhold der folk er engasjert i å oppnå organisasjonens kvalitetsmål.
  3. Engasjement. Kompetente, bemyndigede og engasjerte mennesker på alle nivåer i organisasjonen er avgjørende for kvalitetsstyringsprosessen.
  4. Prosess tilnærming. Konsistente og forutsigbare resultater oppnås mer effektivt når forretningsprosesser fungerer sammen som et sammenhengende system.
  5. Forbedring. Vellykkede organisasjoner forplikter seg til kontinuerlig forbedring.
  6. Evidensbasert beslutningstaking. Beslutninger basert på analyse og evaluering av informasjon er mer sannsynlig å gi ønskede resultater.
  7. Relasjonsstyring. For vedvarende suksess styrer en organisasjon sine relasjoner med interesserte parter, for eksempel leverandører.

Skal JEG FÅ ISO 9001-Sertifisering?

ISO 9001-standarden er en DEL AV ISO 9000-familien av standarder, som alle adresserer kvalitetsstyring. BLANT DISSE er IMIDLERTID BARE ISO 9001 kvalifisert for sertifisering.

Sertifisering FOR ISO 9001 er ikke lovpålagt, og revisjons-og sertifiseringsprosessen kan være kostbar, avhengig av størrelsen og omfanget av organisasjonen. Likevel velger mange organisasjoner Å bli ISO 9001-sertifisert fordi DE innser de viktige fordelene MED ISO-sertifisering.

Å oppnå en sertifisering AV ISO-samsvar fra et sertifiseringsorgan akkreditert AV ISO ‘ S Committee on Conformity Assessment (CASCO) viser at bedriften din er seriøs om kvalitetssikring. Det forbedrer omdømmet ditt og kan gi deg et konkurransefortrinn over ikke-sertifiserte organisasjoner.

Sertifisering sikrer også AT QMS fungerer på sitt fulle potensial, noe som betyr at prosessene dine kjører effektivt og effektivt. Dine varer og tjenester vil oppfylle kundens krav, samt lovpålagte og regulatoriske krav.Noen kunder vil se spesielt etter sertifisering når du handler for tjenester, og hvis du ikke er sertifisert, kan du gå glipp av ny virksomhet.

ZenGRC Hjelper Organisasjoner Med Å Opprettholde Samsvar Og Sertifiseringer

Samsvarsrevisjoner FOR ISO (eller andre regelverk) kan være en forvirrende og arbeidsintensiv prosess. Å forstå hva som kreves av deg, utføre interne revisjoner og dokumentere din innsats kan alle virke skremmende – men nyttige ressurser er tilgjengelige.

ZenGRC Er en fullt integrert plattform som lar deg overvåke hele livssyklusen til compliance og risikostyring program. Med ZenGRC kan du spore utestående krav, sentralisere dokumentasjonen din og bestemme hvilke oppgaver som må prioriteres for å oppnå og opprettholde samsvar.

Planlegg en demo i dag og lær hvordan ZenGRC kan hjelpe deg med å bygge bedriftens compliance program.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.