bir TIN APPLICATION – dowiedz się więcej

bir Philippines Applicationjako obywatel przestrzegający prawa, masz prawo przyczynić się do poprawy społeczeństwa poprzez płacenie podatków. Ale zanim będziesz mógł złożyć swoje podatki W BIR, musisz najpierw uzyskać Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP).

każdy będzie używał tylko jednej puszki przez całe życie. Celem NIP jest prawidłowa identyfikacja podatnika i jest wymagana na wszystkich formularzach używanych do składania deklaracji, takich jak deklaracje podatku dochodowego, deklaracje VAT, deklaracje procentowe i tym podobne. Oświadczenia i dokumenty dotyczące BIR będą również wskazywać numer NIP. Używanie więcej niż jednej puszki jest przestępstwem, które podlega karze grzywny i pozbawienia wolności.

karta TIN może być również używana jako dowód tożsamości, a nawet może być wymagana przez podmioty prywatne lub rządowe, jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o prawo jazdy w LTO. Wydawanie cyny jest również bezpłatne.

kto powinien mieć puszkę?

następujące osoby i podmioty muszą posiadać własny NIP:

 1. Osoby fizyczne lub pracownicy uzyskujący wyłącznie dochody z tytułu wynagrodzeń
 2. osoby prowadzące działalność na własny rachunek (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i zawodowo)
 3. osoby o mieszanym dochodzie (dochody z działalności gospodarczej /zawodu i dochody z tytułu odszkodowań)
 4. jednorazowo podatnicy i osoby fizyczne rejestrujące się w ramach EO 98 (potrzebny jest numer NIP, aby umożliwić prowadzenie transakcji z urzędami rządowymi)
 5. korporacje, spółki osobowe, w tym Agencje i instrumenty rządowe (GAIS) i jednostki samorządu terytorialnego (JST)
 6. nieruchomości i trusty
 7. obywatele niebędący rezydentami/zagranicą Pracownicy kontraktowi (OCWS)/marynarze, którzy zarabiają wyłącznie z zagranicy

kto może ubiegać się o TIN Online (E-TIN)?

w chwili pisania tego tekstu system E-rejestracji BIR ma możliwość utworzenia numeru NIP poprzez dostęp do Internetu do swojego portalu dla pierwszych czterech typów podatników wymienionych powyżej:

 1. osoby prowadzące działalność na własny rachunek, takie jak jednoosobowi właściciele i profesjonaliści

aby aplikować: kandydaci muszą posiadać prawidłowy adres e-mail. Po zabezpieczeniu PIN, musisz zapłacić opłatę rejestracyjną Php500 za pośrednictwem jednego z tych kanałów:

– banki autoryzowanych agentów (wskazane w powiadomieniu e– mail)

– eFPS

-G – Cash

 1. osoby osiągające dochód mieszany (pracownik i jednoosobowy właściciel i/lub pracownik jednocześnie)
 2. Osoby fizyczne lub pracownicy uzyskujący dochód wyłącznie z wynagrodzenia-możesz zabezpieczyć swój numer NIP od pracodawcy
 3. podatnicy pod nr 98-możesz zabezpieczyć swój numer NIP przed upoważnionymi agencjami rządowymi i narzędziami (GAI)

formularze BIR wymagane do zgłoszenia NIP

 1. formularz BIR 1901-wniosek o rejestrację osób fizycznych, majątków i trustów o mieszanym dochodzie (formularze do stosowania przez osoby prowadzące działalność na własny rachunek, jednoosobowych właścicieli i specjalistów)
 2. formularz BIR 1902-wniosek o rejestrację osób fizycznych osiągających dochody wyłącznie z tytułu odszkodowania i niebędących rezydentami/OCW/marynarzy osiągających dochody wyłącznie z zagranicy (formularze stosowane przez osoby osiągające wyłącznie dochody z tytułu odszkodowania formularz BIR 1903-wniosek o rejestrację dla przedsiębiorstw/spółek osobowych (podlegających opodatkowaniu / niepodlegających opodatkowaniu), w tym GAIs i Jgu
 3. formularz BIR 1904-wniosek o rejestrację jednorazowego podatnika i osób rejestrujących się w ramach EO 98

wymagania dokumentacyjne:

I. Dla osób prowadzących działalność na własny rachunek i o mieszanym dochodzie (dla profesjonalistów i / lub osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą)

 1. akt urodzenia NSO
 2. Zezwolenie burmistrza, jeśli ma zastosowanie
 3. certyfikat DTI nazwy firmy, jeśli należy użyć nazwy handlowej firmy
 4. identyfikator Komisji ds. regulacji zawodowej, jeśli ma zastosowanie
 5. Płatność profesjonalnego paragonu podatkowego (PTR) od samorządu terytorialnego, jeśli ma zastosowanie

II. Osoby osiągające dochód wyłącznie z tytułu rekompensaty

 1. akt urodzenia NSO
 2. ważny identyfikator firmy lub świadectwo zatrudnienia

III. korporacje/spółki osobowe

 1. sec „świadectwo rejestracji (świadectwo rejestracji/świadectwo współpracy) lub „licencja na prowadzenie działalności gospodarczej na Filipinach” dla zagranicznych przedsiębiorstw będących rezydentami
 2. Zezwolenie WÓJTA lub wniosek o zezwolenie wójta, który należy złożyć przed wydaniem świadectwa rejestracji bir

IV. Płatnik ostatecznego podatku od wygranych

 1. zaświadczenie od firmy/osoby przyznającej

V. OCWs/marynarze uzyskujący dochody wyłącznie z zagranicy

 1. akt urodzenia NSO lub
 2. Umowa o pracę

VI. podatnicy jednorazowi (bez wcześniej wydanych cyna)

 1. akt urodzenia NSO
 2. akt sprzedaży (na sprzedaż i przeniesienie nieruchomości lub akcji)
 3. Akt darowizny (na transakcję darowizny)

VII. Obywatele nierezydenci

 1. paszport z wizą wnioskodawcy

VIII. rejestrujący pojazd

 1. akt urodzenia lub ważny dokument tożsamości pokazujący imię i nazwisko, adres i datę urodzenia wnioskodawcy
 2. akt sprzedaży i oficjalny paragon lub faktura gotówkowa

Uwaga: odwiedź Stronę portal bir do kompletnej listy wymagań.

procedury ubiegania się o cynk:

I. Osoby zatrudnione i o dochodzie mieszanym

 1. wypełniają formularz BIR 1901 i przedkładają go wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego Urzędu Dzielnicy Skarbowej
 2. uiszczają roczną opłatę rejestracyjną P500 w bankach autoryzowanych agentów RDO.
 3. uiścić opłatę certyfikacyjną P15. 00 i podatek od stempla dokumentowego P15. 00, dołączony do świadectwa rejestracji (formularz 230)
 4. RDO wyda świadectwo rejestracji (formularz 2303).

: Wszystkie osoby prowadzące działalność handlową lub gospodarczą wypełniają i składają wniosek przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

II. osoby osiągające wyłącznie dochody z odszkodowania

 1. wypełniają formularz BIR 1902 i przekazują go wraz z wymaganymi załącznikami pracodawcy.
 2. pracodawca kontynuuje wypełnianie odpowiednich części formularza.
 3. złożyć formularz BIR 1902 do jednego z tych dwóch RDO: właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub do RDO właściwego ze względu na adres siedziby pracodawcy.
 4. rejestrujący-pracownik może zapytać TSS RDO, kiedy będzie dostępny do użytku.

termin: nowi pracownicy wypełnią i złożą wniosek w ciągu dziesięciu (10) dni od daty rozpoczęcia zatrudnienia

III. spółki osobowe (podlegające opodatkowaniu/niepodlegające opodatkowaniu)

 1. wypełnij formularz BIR 1903 złóż go wraz z wymaganymi załącznikami do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na adres siedziby przedsiębiorstwa.
 2. wpłacić roczną opłatę rejestracyjną P500 do banków autoryzowanych agentów RDO.
 3. uiścić opłatę certyfikacyjną P15. 00 i P15. 00 podatek od stempli dokumentacyjnych, dołączony do formularza 2303 (zaświadczenie o rejestracji).
 4. RDO wydaje zaświadczenie o rejestracji (formularz 2303).
 5. podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku od dokumentów założycielskich zgodnie z § 175 NIRC, w dniu 5-go dnia miesiąca następującego po dacie wydania tego artykułu (na rok 4-2000).

: Korporacje / spółki / joint venture wypełnią i złożą wniosek przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.

aby uzyskać pełne kroki i procedury uzyskania numeru NIP, zapoznaj się z portalem BIR (dla podatników takich jak nierezydenci, trusty, nieruchomości i inne).

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.