bir TIN APPLICATION – Learn More

bir Filippiinit Applicationlainkuuliaisena kansalaisena sinulla on valta myötävaikuttaa yhteiskunnan parantamiseen maksamalla veroja. Mutta ennen kuin voit tehdä veroilmoituksen BIR: iin, sinun on ensin hankittava verotunniste (TIN).

jokainen ihminen käyttää vain yhtä tinaa koko elämänsä ajan. Tinan tarkoitus on asianmukainen verovelvollisen tunnistaminen, ja sitä vaaditaan kaikissa ilmoitusten jättämiseen käytetyissä lomakkeissa, kuten tuloveroilmoituksissa, ARVONLISÄVEROILMOITUKSISSA, veroprosenttiveroilmoituksissa ja vastaavissa. BIR: ään liittyvät lausunnot ja asiakirjat osoittavat myös TIN. Useamman kuin yhden peltipurkin käyttö on rikos, josta tuomitaan sakkoa ja vankeutta.

PELTIKORTTIA voi käyttää myös henkilöllisyystodistuksena, ja sitä voivat vaatia jopa yksityiset tai valtion tahot, kuten ajokorttia LTO: lta haettaessa. Myös peltipurkin liikkeeseenlasku on maksutonta.

kenellä pitäisi olla peltiä?

seuraavilla henkilöillä ja yhteisöillä on oltava oma TINANSA:

 1. puhtaasti korvaustuloa saavat yksityishenkilöt tai palkansaajat
 2. itsenäiset ammatinharjoittajat (yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat)
 3. Sekatulonsaajat (liike-/ammattitulot ja korvaustulot)
 4. kertaluonteiset veronmaksajat ja EO 98: n mukaisesti rekisteröityneet yksityishenkilöt (TIN tarvitaan, jotta voi asioida valtion virastojen kanssa)
 5. yritykset, kumppanuudet, mukaan lukien valtion virastot ja välineet (GAIS) ja paikallishallinnon yksiköt (lgus)
 6. kiinteistöt ja trustit
 7. ulkomailla asuvat kansalaiset/ulkomaiset Sopimustyöntekijät / merimiehet, jotka saavat puhtaasti ulkomaista tuloa

kuka voi hakea tinaa verkossa (E-TIN)?

tätä kirjoitettaessa BIR-e-rekisteröintijärjestelmällä on mahdollisuus luoda TIN Internet-yhteyden kautta portaaliinsa neljälle ensimmäiselle edellä luetellulle veronmaksajatyypille:

 1. itsenäiset ammatinharjoittajat, kuten yksinyrittäjät ja ammatinharjoittajat

hakijat: hakijoilta edellytetään voimassa olevaa sähköpostiosoitetta. Kun olet varmistanut Tina, sinun täytyy maksaa Php500 rekisteröintimaksu joko näistä kanavista:

– valtuutetut Asiamiespankit (ilmoitettu Sähköposti– ilmoituksessa)

– eFPS

-G – Käteinen

 1. Sekatulonsaajat (työntekijä ja yksinomistaja ja/tai ammattilainen samaan aikaan)
 2. puhtaasti korvaustuloa ansaitsevat henkilöt tai työntekijät-voit saada TINASI työnantajaltasi
 3. veronmaksajat alle ei. 98 – voit hankkia TINASI valtuutetuilta valtion virastoilta ja välineiltä (GAI)

TIN– hakemusta varten vaadittavat BIR-lomakkeet

 1. bir – lomake 1901-Sekatuloisten henkilöiden, kuolinpesien ja trustien rekisteröintihakemus (itsenäisten ammatinharjoittajien, yksinyrittäjien ja ammatinharjoittajien käyttämät lomakkeet)
 2. BIR-lomake 1902-puhtaasti Korvaustuloa saavien henkilöiden ja puhtaasti ulkomaista tuloa saavien ulkomaalaisten kansalaisten/merimiesten rekisteröintihakemus (puhtaasti korvausta saavien henkilöiden käyttämät lomakkeet) tulot / palkansaajat)
 3. BIR-lomake 1903 – rekisteröintihakemus yhtiöille/Yhtiökumppanuuksille (Veronalaiset/Ei-Veronalaiset), mukaan lukien GAIs-ja LGUs-hakemukset
 4. BIR-lomake 1904 – kertaluonteisen verovelvollisen ja EO-rekisteriin rekisteröityneiden henkilöiden rekisteröintihakemus 98

asiakirjavaatimukset:

I. Itsenäiset ammatinharjoittajat ja sekatuloiset (ammatinharjoittajat ja / tai yksityiset elinkeinonharjoittajat))

 1. NSO: n syntymätodistus
 2. pormestarin Lupa, tarvittaessa
 3. DTI toiminimen todistus, jos toiminimi on käytettävä
 4. Ammattisääntelykomission tunnus, tarvittaessa
 5. Kunnallishallinnolta saatu Ammattiverokuitti (PTR), tarvittaessa

II. Puhtaasti korvaustuloa saavat henkilöt

 1. NSO: n syntymätodistus
 2. voimassa oleva yhtiötunnus tai työtodistus

III yritykset/yhtiökumppanuudet

 1. sec ”rekisteröintitodistus (Perustamistodistus/Yhtiökumppanuustodistus) tai ”lupa harjoittaa liiketoimintaa Filippiineillä” kotimaisten ulkomaisten yritysten osalta
 2. kaupunginjohtajan lupa tai kaupunginjohtajan lupahakemus, joka on jätettävä ennen bir-rekisteröintitodistuksen myöntämistä

IV. Voittojen lopullisen veron maksaja

 1. todistuksen myöntävän yrityksen/henkilön todistus

v. OCWs/puhtaasti ulkomaista tuloa ansaitsevat merimiehet

 1. NSO: n syntymätodistus tai
 2. työsopimus

VI. kertaluonteiset verovelvolliset (joita ei ole aiemmin myönnetty Tina)

 1. NSO: n syntymätodistus
 2. kauppakirja (kiinteistöjen tai osakkeiden myynti ja siirto)
 3. luovutuskirja (luovutukseen liittyvä liiketoimi)

VII. Ulkomaiden kansalaiset

 1. hakijan passi Viisumeineen

VIII. Ajoneuvon rekisteröijä

 1. syntymätodistus tai mikä tahansa voimassa oleva henkilöllisyystodistus, josta käy ilmi hakijan nimi, osoite ja syntymäaika
 2. kauppakirja ja virallinen kuitti tai Käteislasku

huomaa: käy bir portaali täydellinen luettelo vaatimuksista.

tinaa hakevat:

I. Työlliset ja Sekatuloiset henkilöt

 1. täyttävät BIR-lomakkeen 1901 ja toimittavat sen vaadittavien liitteiden kanssa asianmukaiseen Tulopiiritoimistoon
 2. ja maksavat P500: n vuotuisen rekisteröintimaksun RDO: n valtuutetuissa Agenttipankeissa.
 3. maksetaan P15.00-Sertifiointimaksu ja P15.00-Asiakirjaleimavero P15.00, joka liitetään rekisteröintitodistukseen (lomake 230)
 4. RDO myöntää rekisteröintitodistuksen (lomake 2303).

Deadline: Kaikkien kauppaa tai liiketoimintaa harjoittavien henkilöiden on täytettävä ja jätettävä hakemus ennen liiketoimintansa aloittamista.

II. puhtaasti Korvaustuloa saavat henkilöt

 1. täyttävät BIR-lomakkeen 1902 ja toimittavat sen vaadittavine liitteineen työnantajalle.
 2. työnantaja jatkaa lomakkeen asianmukaisten osien täyttämistä.
 3. lähetä BIR-lomake 1902 jommallekummalle näistä kahdesta RDO: sta: niille, joiden lainkäyttövaltaan hakijan asuinpaikka kuuluu, tai RDO: lle, jonka toimivaltaan kuuluu työnantajan toimipaikka.
 4. rekisteröijä-työntekijä voi kysyä RDO: n TSS: ltä, milloin tina on käytettävissä.

määräaika: uusien työntekijöiden on tehtävä hakemus ja jätettävä hakemus kymmenen (10) päivän kuluessa työsuhteen alkamisesta

III. yritykset/Yhtiökumppanuudet (Veronalaiset/Ei-Veronalaiset))

 1. täytä BIR-lomake 1903 lähetä tämä vaadittavien liitteiden kanssa Veropiiritoimistoon, jonka lainkäyttövaltaan liikelaitoksen rekisteröity osoite kuuluu.
 2. maksa P500: n vuotuinen rekisteröintimaksu RDO: n valtuutetuille Agenttipankeille.
 3. maksetaan P15.00 Sertifiointimaksu ja P 15.00 Asiakirjaleimavero, lomake 2303 (rekisteröintitodistus) liitteenä.
 4. RDO myöntää rekisteröintitodistuksen (lomake 2303).
 5. verovelvollisen on maksettava yhtiöjärjestystä koskeva Asiakirjamerkintävero kansallisen keskuspankin 175§: n mukaisesti kyseisen artiklan myöntämispäivää seuraavan kuukauden 5 päivänä (RR 4-2000).

Deadline: Yritysten/kumppanuuksien / yhteisyritysten on toteutettava ja jätettävä hakemus ennen liiketoiminnan aloittamista.

TIN: n hankkimisen täydelliset vaiheet ja menettelyt löytyvät BIR-portaalista (verovelvollisille, kuten ulkomailla asuville, trusteille, kuolinpesille ja muille).

Leave a Reply

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.