bir TIN APPLICATION-Learn More

bir Philippines Applicationals een gezagsgetrouwe burger heb je de macht om bij te dragen aan de verbetering van de samenleving door belasting te betalen. Maar voordat u uw belastingen bij de BIR kunt indienen, moet u eerst een fiscaal identificatienummer (TIN) verkrijgen.

elke persoon zal slechts één TIN gebruiken voor zijn hele leven. Het doel van het TIN is voor een goede belastingplichtige identificatie, en is vereist op alle formulieren die worden gebruikt voor het indienen van aangiften zoals inkomstenbelasting aangiften, BTW-aangiften, percentage belastingaangifte en dergelijke. Verklaringen en documenten met betrekking tot de BIR zullen ook het TIN aangeven. Het gebruik van meer dan één TIN is een strafbaar feit dat wordt bestraft met een boete en gevangenisstraf.

een TIN-kaart kan ook worden gebruikt als bewijs van identiteit en kan zelfs worden vereist door particuliere of overheidsinstellingen, zoals het geval is bij het aanvragen van een rijbewijs met de LTO. De uitgifte van een TIN is ook gratis.

wie moet een TIN hebben?

de volgende personen en entiteiten moeten hun eigen TIN hebben:

 1. Personen of medewerkers verdienen puur compensatie inkomen
 2. zelfstandigen (Enkele Eigenaren en Professionals)
 3. Gemengd inkomen (inkomen uit bedrijf /beroep en schadevergoeding inkomen)
 4. Één keer de belastingbetaler en individuen te registreren op grond van EO 98 (een TIN is nodig om u in staat stellen zaken te doen met de overheid kantoren)
 5. Vennootschappen, maatschappen, met inbegrip van de Overheid en haar instanties (GAIs) en Lokale overheidsinstellingen (LGUs)
 6. Boedels en trusts
 7. niet-ingezeten burgers/Buitenland Arbeidscontractanten (OCWS)/zeelieden die uitsluitend uit het buitenland inkomen verdienen

wie kan Online een TIN aanvragen (E-TIN)?

het E-registratiesysteem BIR heeft vanaf dit moment de mogelijkheid om een TIN aan te maken via internettoegang tot hun portaal voor de eerste vier soorten belastingplichtigen die hierboven zijn vermeld.:

 1. zelfstandigen, zoals eenmanszaken en beroepsbeoefenaren

om een aanvraag in te dienen: aanvragers moeten over een geldig e-mailadres beschikken. Na het beveiligen van een blik, moet u de Php500 registratiekosten betalen via een van deze kanalen:

– Geautoriseerde Agent Banken (aangegeven in de e-mail notificatie)

– eFPS

– G-Cash

 1. Gemengd Inkomen (werknemer en één eigenaar en/of professional)
 2. Personen of Medewerkers verdienen puur compensatie inkomen – u kunt veilig uw TIN van uw werkgever
 3. Belastingplichtigen onder Nr. 98-U kunt uw TIN beveiligen van geautoriseerde overheidsinstanties en hulpmiddelen (GAI)

BIR formulier 1901-aanvraag tot inschrijving voor personen met gemengd inkomen, vermogen en Trusts (formulieren te gebruiken door zelfstandigen, eenmanszaken en beroepsbeoefenaren)

 • BIR formulier 1902 – aanvraag tot inschrijving voor personen met een zuiver Vergoedingsinkomen en niet-ingezeten onderdanen/OCW ‘ s/zeelieden met een zuiver buitenlands inkomen (formulieren te gebruiken door personen met een zuiver vergoedingsinkomen) inkomsten / werknemers)
 • BIR-formulier 1903 – aanvraag tot inschrijving van vennootschappen / personenvennootschappen (belastbaar/niet-belastbaar), met inbegrip van Gai ’s en LGU’ s
 • BIR-formulier 1904-aanvraag tot inschrijving van eenmalige belastingplichtige en personen die onder EO zijn ingeschreven 98
 • vereiste documenten:

  I. Voor zelfstandigen en gemengd inkomen personen (Voor professionals en/of eenmanszaken)

  1. NSO Geboorteakte
  2. Burgemeester de Vergunning, indien van toepassing
  3. DTI Certificaat van Business Naam als handelsnaam wordt gebruikt
  4. Professionele Verordening van de Commissie-ID (indien van toepassing
  5. Betaling van Professionele Ontvangstbevestiging (PTR) van de lokale overheid indien van toepassing

  II. Natuurlijke personen met een zuiver vergoedingsinkomen

  1. NSO-geboorteakte
  2. geldig Bedrijfsidentificatiebewijs

  III. vennootschappen/personenvennootschappen

  1. SEC “Certificate of Registration (Certificate of Incorporation/Certificate of Co-Partnership) or “License to Do Business in the Philippines” for resident foreign corporations
  2. Mayor ’s Permit or application for Mayor’ s Permit, die moet worden ingediend voorafgaand aan de afgifte van het BIR-certificaat van registratie

  IV. Betaler van de definitieve belasting op winsten

  1. Certificering van toekenning van het bedrijf/persoon

  V. OCWs/ZEELIEDEN VERDIENEN PUUR BUITENLANDSE BRONNEN van INKOMEN

  1. NSO Geboorteakte of
  2. arbeidsovereenkomst

  VI. Een tijd belastingplichtigen (met niet eerder uitgegeven tin)

  1. NSO Geboorteakte
  2. Akte van Verkoop (voor verkoop en de overdracht van onroerende goederen of aandelen van de voorraad)
  3. Akte van Schenking (voor de transactie is op donatie)

  VII. Niet-ingezeten Burgers

  1. paspoort met Visum van de aanvrager

  VIII. voertuigregistrant

  1. geboorteakte of een geldig identificatiebewijs met naam, adres en geboortedatum van de aanvrager
  2. verkoopakte en officieel ontvangstbewijs of contante Factuur

  opmerking: bezoek het BIR-portaal voor een volledige lijst van vereisten.

  Procedures voor het aanvragen van een TIN:

  I. Werknemers en personen met gemengd inkomen

  1. vul het BIR-formulier 1901 in en leg dit met de vereiste bijlagen voor aan het betreffende belastingkantoor
  2. betalen de P500 jaarlijkse registratievergoeding bij de erkende Agentbanken van de RDO.
  3. Betaal de P15. 00 Certificatievergoeding en de P15. 00 Documentatiestempelbelasting P15.00, gehecht aan het certificaat van inschrijving (formulier 230)
  4. de RDO zal het certificaat van inschrijving (formulier 2303) afgeven.

  Deadline: Alle personen die betrokken zijn bij handel of bedrijf dienen de aanvraag uit te voeren en in te dienen vóór de aanvang van hun bedrijfsactiviteiten.

  II. Personen met een zuiver looninkomen

  1. vul BIR-formulier 1902 in en leg dit met de vereiste bijlagen bij de werkgever voor.
  2. de werkgever blijft de juiste delen van het formulier invullen.Het BIR-formulier 1902 moet worden overgelegd aan een van deze twee RDO ‘s: De RDO’ s die bevoegd zijn voor de woonplaats van de aanvrager of de RDO ‘ s die bevoegd zijn voor het bedrijfsadres van de werkgever.
  3. de registrant-werknemer kan de TSS van de RDO vragen wanneer het TIN beschikbaar zal zijn voor gebruik.

  Deadline: nieuwe werknemers dienen de aanvraag in binnen tien (10) dagen vanaf de datum van aanvang van het dienstverband

  III. vennootschappen/personenvennootschappen (belastbaar/niet-belastbaar))

  1. vul het BIR-formulier 1903 in en stuur dit met de vereiste bijlagen naar het Revenue District Office dat bevoegd is over het maatschappelijke adres van de vestiging.
  2. Betaal de P500 jaarlijkse registratievergoeding aan de erkende Agentbanken van de RDO.
  3. Betaal de P15. 00 Certificatievergoeding en P 15.00 Documentatiestempelbelasting, bijgevoegd bij formulier 2303 (bewijs van inschrijving).
  4. de RDO geeft het bewijs van inschrijving af (formulier 2303).
  5. de belastingplichtige moet de Documentatiestempelbelasting op de statuten betalen zoals voorgeschreven in artikel 175 van het NIRC, op de 5e van de maand volgend op de datum van uitgifte van genoemd artikel (per RR 4-2000).

  Deadline: Ondernemingen/partnerschappen / joint ventures dienen de aanvraag te voltooien en in te dienen vóór de aanvang van de bedrijfsactiviteit.

  voor de volledige stappen en procedures om TIN te verkrijgen, zie het BIR-portaal (voor belastingplichtigen zoals niet-ingezetenen, trusts, landgoederen en anderen).

  Leave a Reply

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.