Kanadiske Skatt Fagfolk:En Kanadisk Skatt Advokat ' S Guide – Tax-Canada

Introduksjon-Typer Kanadiske Skatt Fagfolk

Finne den riktige Kanadiske skatt profesjonell for å gi taxhelp i ulike scenarier kan være vanskelig og forvirrende becausethere finnes ulike typer skatt fagfolk og ulike typesof skatt problemer krever ulike skatt kompetanse. Det er ogsåoverlap mellom arbeidet utført av enkelte typer skattfagfolk samt unike tjenester levert av ulike skattefagfolk.

de grunnleggende kategorier av skatt fagfolk er:

  • Kanadiske skatt advokater
  • Kanadiske skatt CPAs
  • Kanadiske skatt-forberedelse regnskapsførere
  • skatt-forberedelse tjenester

i tillegg har mange vanlige regnskapsførere ulike nivåer oftax kompetanse, særlig når det gjelder selvangivelsen forberedelse.

Kanadiske Skatt Advokater Og Heltids Skatt CPAs

Både Kanadiske skatt advokater og skatt CPAs generelt practicefull-time i inntektsskatt feltet og det er noen overlapping intheir utdanning og i skatt tjenestene de tilbyr. De beggestuderte inntektsskatt på en detaljert måte. De vil begge typisk havetaken CICA i dybden skatt kurset.

Noen Kanadiske skatt advokater har en ytterligere anerkjennelse fra theLaw Society Of Ontario som gir betegnelsen CertifiedSpecialist I Beskatning På Ontario skatt advokater som oppfyller itscriteria for skatt kompetanse.

Både Kanadiske skatt advokater og Kanadiske skatt CPAs vil typisk utføre skatteplanlegging ved å gi detaljerte taxplanning memoranda. Når det gjelder gjennomføringen av taxplanning råd, vil skatt advokat sette opp selskaper anddraft avtalene, mens regnskapsførere vil forberede thenødvendige skatt valg skjemaer og eventuelle relaterte selvangivelse.

Hvis det er EN CRA utfordring til skatt plan, eller en inntekt taxaudit eller en utfordring til noen skatt plan som er implementert, er thetax advokat vanligvis bedre i stand til å utarbeide en melding om innsigelser og gjøre juridisk basert innleveringer og skatt CPA er bedre i stand til å håndtere CRA utfordringer til tallene. På en mer kompleks filetypically skatt advokat og enten en skatt CPA eller en vanlig regnskapsfører vil begge være involvert.

hvis innkallingen om innsigelse er mislykket, er neste trinn anappeal Til Tax Court Of Canada og dette hasto utføres av en skatt advokat. Igjen, en regnskapsfører vil oftebli involvert og kan noen ganger være et vitne.

Nontax CPAs

De Fleste CPAs som ikke er skattespesialister har studert inntektsskatt, har skattekunnskap og rutinemessig utarbeider personlig, bedrifts-og tillitsavkastning. Det typiske regnskapsoppdraget innebærer forberedelse av regnskap og relatert selskaps-og personalavkastning. CPAs vil også utarbeide individuelle selvangivelser forkunder.

når det gjelder å utfordre EN cra skatt vurdering, orrepresenting en skattyter i en skatt revisjon, noen CPAs har kunnskap andability og rutinemessig gjøre dette. Andre blir sjelden involvert i skatttvister og mangler evnen til effektivt å gi denne skattetjenesten.

skatteforberedelsestjenester

det er mange enkeltpersoner og firmaer som tilbyrskatteforberedelsestjenester. Noen skatt preparers opererer på en franchisemodell og andre gir individuelle skatt-forberedelse tjenester. Nivået på opplæring og kompetanse varierer sterkt. Mange av dem er i stand til å håndtere rutinemessige personlige selvangivelser, men noen mangler taxexpertise for å forberede selvangivelse med eventuelle komplikasjoner som offshore eiendeler. Historisk har noen små skatteforberedelsesfirmaer involvert sine kunder i skattesvindel ved å hevde falske utgifter eller fradrag. Hvis en ikke-cpa skatt preparer sier at du canreceive en refusjon på skatter der du har historisk neverreceived en før, dette er et rødt flagg som skal advare deg toseek en ny mening.

Skatte-og Bokføringstjenester

bookmakers bakgrunn og opplæring, og derfor kompetanse, er variert. Noen bokholdere vil tilby selvangivelseforberedelsestjenester. Det er mulig å bruke en bookkeeper bare toprepare bøkene av virksomheten og deretter ta disse bookkeepingresults til EN CPA for selvangivelse forberedelse. Hvis du vurderer å bruke en bokholder til å forberede selvangivelsen, må du sørge for at du undersøker bakgrunnen og kompetansenivået.

Hvilken skatteprofessor skal du ansette for skatteplanlegging

Skatteplanlegging, både enkel skatteplanlegging og komplekse skatteorganisasjoner, kan utføres av Både Kanadiske skattelovgivere og Kanadiske Skattekompaer. Uansett hvilken skatteprofessor du beholder, vil du gi et detaljert skattememorandum som beskriver fakta om din skattesituasjon i detalj, dine skatteplanleggingsmål og skisserte trinnene som må utføres for å oppnå skatteplanleggingsmål.

gjennomføringen av skatteplan, enten utarbeidet av aCanadian skatt advokat eller En Kanadisk skatt CPA, bør bare utføres Av En Kanadisk skatt advokat. Utarbeidelsen av de relaterte skattevalgsskjemaer og selvangivelse bør bare gjøres av En CanadianCPA.

Hva Canadian tax professional bør du leie for En Canadianax revisjon

arten Av Din Kanadiske skatt revisjon vil diktere om du trenger aCanadian skatt advokat, En Kanadisk skatt CPA eller begge deler. For eksempel vil asimple fornektelse av utgifter VED CRA typisk kreve innsending av passende dokumentasjon. Dette bør håndteres aven Kanadisk skatt CPA. På den annen side en mer kompleks skatt revisjon somkrever juridiske innleveringer, for eksempel fornektelse av en principalresidence fritak, vil kreve teknisk juridisk analyse and submissions og bør utføres Av En Kanadisk skatt advokat.Der det er en kombinasjon av juridiske spørsmål og regnskapsmessige problemer, bør Både En Kanadisk skatt advokat og En Kanadisk skatt CPA være involvert.

Hva Kanadiske skatt kompetanse er nødvendig for en formue taxaudit eller formue skatt vurdering

EN CRA formue revisjon eller vurdering er en indirekte skatt revisjon metode som brukes av EN CRA skatt revisor som beskylder ataxpayer for å ha utilstrekkelige bøker og poster. Skatt revisor vil sammenligne økningen i total nettoverdi fra begynnelsen av nettoverdien skatt revisjonsperiode til slutten av revisjonsperioden og se om rapportert inntekt støtter økningen i nettoverdi. Networth analyse støttes av detaljerte tidsplaner utarbeidet av thecra skatt revisor og disse skatt tidsplaner må analyseres indetail siden de ofte inneholder feil. En Kanadisk skatt advokat ora Canadian tax cpa med spesifikk kompetanse i net worth analyse isrequired å analysere arbeidet GJORT AV cra skatt revisor og tomake detaljerte innleveringer om hensiktsmessigheten av networth revisjonsmetodikk. Før du ansetter En kanadisk skattespesialist for å bistå med en nettoverdi revisjon, må En Kanadisk skattyter bekrefte hvor mye erfaring skattespesialisten har hatt med utfordrende nettoverdivurderinger for andre skattebetalere.

Hva Canadian tax professional bør du beholde for å utfordre aCRA tax assessment

for å utfordre EN cra tax assessment må du sende inn en notice ofobjection innen 90 dager etter datoen for vurderingen. Hvis issueis, for eksempel, en enkel fornektelse av utgifter fordi properdocumentation ikke ble sendt, da En Kanadisk skatt CPA bør behired å sende melding om vurdering. Men hvis taxproblem er mer komplisert enn En Kanadisk skatt advokat bør beretained å sette ut de juridiske argumentene i detalj. Hvis skatteproblemet er en blanding av juridiske poeng og regnskapsproblemer, bør både aCanadian skatt advokat og En Kanadisk skatt CPA være involvert.

Hva Kanadiske skatt profesjonell bør du beholde for å gå til theTax Court Of Canada

Bare Kanadiske skatt advokater er opplært til å gå Til Skatt Domstol påhalvparten av en skattyter. Videre må en bedrifts skattyter berepresentert av En Kanadisk skatteadvokat i Skattedomstolen. En Kanadisk taxCPA kan være nødvendig som sakkyndig i rettssaken.

Hva Canadian tax professional bør du beholde hvis du arecharged med skatteunndragelse eller skatt svindel

hvis du belastes med skatteunndragelse eller skatt svindel og areconvicted du møter på et minimum en monetær straff igjen til 200% ofthe skatt avtatt og potensiell fengsel tid. Bare En Kanadisk skattelovgiverkan forsvare deg mot skattekostnader.

Hvilken Kanadisk skatteprofessor bør du beholde for å forberede din selvangivelse

Avhengig av kompleksiteten i selvangivelsen din, Bør En Kanadisk Cpa Eller en skatteforberedelsestjeneste leies for å forberede Og sende inn Den Kanadiske selvangivelsen.

Hvilken Kanadisk skatteprofessor bør du beholde for å sende inn avoluntary disclosure

frivillig avsløringsprogram, også kalt skatteamnesti orVDP, er et CRA-program som gjør Det mulig For Kanadiske skattebetalere å frivillig innrømme utilsiktede eller bevisste feil i deres selvangivelser ellerfeil til filavkastning eller t11 35 offshore aktiva erklæringer.Dette er tekniske juridiske innleveringer som kan ende Opp I FederalCourt hvis frivillig avsløring avvises ved første instans og som kan føre til skatteforfølgelse. Den frivillige disclosuresubmission bør bare utarbeides av erfarne Kanadiske taxlawyers selv om noen CPAs vil si at de har kompetanse tomake disse innleveringer. Selvangivelsen som kreves som en del av frivillig avsløring innsending pakken bør bare beprepared Av Kanadiske CPAs. Noen Kanadiske skatteadvokater har regnskapsførere i staben for å forberede disse selvangivelsene. Generelt snakker Kanadiske skatt advokater, med mindre de er også seg selv, mangler kompetanse til å forberede selvangivelsen og aregenerally ikke har profesjonell ansvarsforsikring med respekt for selvangivelsen forberedelse.

Kan CRA gripe bøker og poster fra Kanadiske taxprofessional

filene Til En Kanadisk skatt advokat er privilegert andconfidential og kan ikke nås AV CRA eller andre statlige myndigheter. Filer av en regnskapsfører, inkludert en taxCPA, kan beslaglegges ved hjelp av en søknadsordre. Hvis din taxsituation krever advokat klient privilegium Da Den Kanadiske taxlawyer kan beholde en regnskapsfører på dine vegne og utvide theprivilege til filer av revisor.

innholdet i denne artikkelen er ment å gi en generell guide til emnet. Spesialistråd bør søkesom dine spesifikke forhold.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.