BIR TIN APPLICATION-Lær mer

 BIR Filippinene Application som en lovlydig borger, har du makt til å bidra til forbedring av samfunnet ved å betale skatt. Men før du kan sende inn skattene dine MED BIR, må du først få Et Skatteidentifikasjonsnummer (TIN).

Hver person vil bare bruke en TIN for hele livet. Formålet MED TIN er for riktig skattyter identifikasjon, og er nødvendig på alle former som brukes for innlevering avkastning som selvangivelse, MVA returnerer, prosent selvangivelse og lignende. Uttalelser og dokumenter knyttet TIL BIR vil også indikere TIN. Å bruke mer enn en TIN er en kriminell handling som straffes med bøter og fengsel.

ET TIN-kort kan også brukes som bevis på identitet og kan til og med kreves av private eller offentlige enheter, slik det er tilfelle når du søker om førerkort med LTO. Utstedelse AV EN TIN er også gratis.

Hvem Bør Ha EN TIN?

følgende personer og enheter må ha sin egen TIN:

 1. Enkeltpersoner eller ansatte som tjener rent kompensasjonsinntekt
 2. Selvstendig Næringsdrivende (Enkelteiere og Fagfolk)
 3. Blandede inntektsinntekter (inntekt fra næringsliv /yrke og kompensasjonsinntekt)
 4. engangs skattebetalere og enkeltpersoner som registrerer SEG UNDER EO 98 (EN TIN er nødvendig for å gjøre deg i stand til å handle med offentlige kontorer)
 5. Selskaper, partnerskap, inkludert offentlige etater og instrumenter (gais) og kommunale Enheter (lguer)
 6. eiendommer Og Stiftelser
 7. Utenlandske Statsborgere/Utenlandske Statsborgere Kontraktsarbeidere (OCWS)/Sjømenn som tjener rent utenlandsk inntekt

Hvem Kan Søke OM EN TIN Online (E-TIN)?

I skrivende stund har BIR e-registreringssystemet muligheten til å opprette EN TIN via Internett-tilgang til portalen for de fire første typene skattebetalere som er oppført ovenfor:

 1. Selvstendig næringsdrivende Som Enkelteiere Og Fagfolk

For å søke: Søkere må ha en gyldig e-postadresse. Etter å ha sikret EN TIN, må Du betale Php500 Registreringsavgift gjennom en av disse kanalene:

– Autoriserte Agentbanker (angitt i e– postvarselet)

– eFPS

-G – Cash

 1. Blandede Inntekter (ansatt og enkelteier og/eller profesjonell på samme tid)
 2. Enkeltpersoner eller Ansatte som tjener rent kompensasjonsinntekt-du kan sikre DIN TIN fra din arbeidsgiver
 3. skattebetalere under nr. 98 – du kan sikre DIN TIN fra autoriserte Myndigheter Og Instrumenter (GAI)

Bir-Skjemaer Som Kreves for TIN-Søknad

 1. BIR– Skjema 1901-Søknad Om Registrering For Blandede Inntektspersoner, Eiendommer og Truster (skjemaer som skal brukes av selvstendig næringsdrivende, enkelteiere og fagfolk)
 2. BIR – Skjema 1902-Søknad Om Registrering For Personer Som Tjener Rent Kompensasjonsinntekt og Ikke-Bosatte Borgere/OCWS/Sjømenn Som Tjener Rent Utenlandsk Inntekt (skjemaer som brukes av de som tjener rent kompensasjon inntekt / ansatte)
 3. BIR Form 1903-Søknad Om Registrering For Selskaper / Partnerskap (Skattepliktig/Ikke Skattepliktig), inkludert GAIs og LGUs
 4. BIR Form 1904-Søknad Om Registrering Av Engangs Skattyter Og Personer Som Registrerer SEG UNDER EO 98

Dokumentasjonskrav:

I. For selvstendig næringsdrivende og blandet inntekt enkeltpersoner (for fagfolk og / eller eneeiere)

 1. NSO Fødselsattest
 2. Ordførerens Tillatelse, hvis aktuelt
 3. DTI Sertifikat Av Firmanavn, hvis virksomheten handelsnavn skal brukes
 4. Professional Regulation Commission ID, hvis aktuelt
 5. Betaling Av Profesjonell Skatt Kvittering (PTR) fra kommunen, hvis aktuelt

II. Personer som tjener rent kompensasjonsinntekt

 1. Nso Fødselsattest
 2. Gyldig Firma-ID eller Arbeidsbevis

III. Selskaper/partnerskap

 1. SEC «Firmaattest (Firmaattest/Sertifikat For Samarbeid) eller «Lisens Til Å Gjøre Forretninger På Filippinene» for utenlandske selskaper
 2. ordførerens tillatelse eller søknad om ordførerens tillatelse, som skal sendes før UTSTEDELSE av bir registreringsbevis

iv. Payor av endelig skatt på gevinster

 1. Sertifisering fra tildeling selskap/person

V. OCWs/SJØFOLK TJENER RENT UTENLANDSK INNTEKT

 1. Nso Fødselsattest eller
 2. Arbeidsavtale

Vi. En gang skattebetalere (uten tidligere utstedt tin)

 1. Nso Fødselsattest
 2. Deed Of Sale (for salg og overføring av fast eiendom eller aksjer på lager)
 3. Deed Of Donation (for transaksjon på donasjon)

VII. Utenlandske statsborgere

 1. Pass Med Visum Til Søkeren

VIII. Vehicle registrant

 1. Fødselsattest eller gyldig identifikasjon som viser navn, adresse og fødselsdato for søkeren
 2. Deed Of Sale Og Offisiell Kvittering Eller Kontantfaktura

Merk: Besøk bir portal for en komplett liste over krav.

Prosedyrer ved søknad OM TIN:

I. Sysselsatte Og Blandede Inntektspersoner

 1. Fyll UT BIR-Skjema 1901 og send dette med de nødvendige vedleggene Til riktig Inntektsdistriktskontor
 2. Betal P500 Årlig Registreringsavgift hos De Autoriserte Agentbankene I RDO.
 3. Betale P15. 00 Sertifisering Avgift Og P15. 00 Dokumentar Stempel Skatt P15.00, vedlagt Firmaattest (Skjema 230)
 4. RDO vil utstede Firmaattest (Skjema 2303).

Frist: Alle personer som er engasjert i handel eller virksomhet skal utføre og sende søknaden før oppstart av sin virksomhet.

II. Personer Som Tjener Rent Kompensasjonsinntekt

 1. Fyll UT BIR-Skjema 1902 og send dette med de nødvendige vedleggene til arbeidsgiveren.
 2. arbeidsgiveren fortsetter å fylle ut de aktuelle delene av skjemaet.
 3. Send BIR-Skjemaet 1902 til en av disse To RDOs: de med jurisdiksjon over søkerens bosted eller TIL RDO som har jurisdiksjon over arbeidsgiverens forretningsadresse.
 4. registrant-ansatt kan spørre TSS AV RDO om når TIN vil være tilgjengelig for bruk.

Frist: Nyansatte skal utføre og sende inn søknaden innen ti (10) dager fra datoen for oppstart av sysselsetting

III. Selskaper/Partnerskap (Skattepliktig / Ikke skattepliktig)

 1. Fyll UT BIR Form 1903 send inn dette med de nødvendige vedleggene til Revenue District Office som har jurisdiksjon over virksomhetens registrerte adresse.
 2. Betale P500 Årlig Registreringsavgift Til Autoriserte Agent Bankene I RDO.
 3. Betal P15. 00 Sertifiseringsavgift Og P 15.00 Dokumentarisk Stempelavgift, vedlagt Skjema 2303 (Registreringsbevis).
 4. RDO skal utstede Registreringsbevis (Skjema 2303).
 5. Skattyter må betale Dokumentarisk Stempelskatt på Vedtektene som foreskrevet I Seksjon 175 I nirc, den 5. i måneden etter utstedelsesdatoen for nevnte artikkel (per RR 4-2000).

Frist: Selskaper/partnerskap / joint ventures skal utføre og sende inn søknaden før oppstart av virksomheten.

for de komplette trinnene og prosedyrene for å skaffe TIN, se Bir-Portalen (for skattebetalere som ikke-bosatte, trusts, estates og andre).

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.