bli en investerare

Nigerian Exchange Limited (NGX) driver en rättvis, ordnad och transparent marknad som samlar det bästa av afrikanska företag och investerare från hela världen. För att investera på vår marknad kan investerare förvärva värdepapper direkt från den primära marknaden när det finns nya erbjudanden från emittenter eller genom handel med befintliga noterade värdepapper via vår sekundära marknadsplattform.

för att köpa värdepapper på primär-eller sekundärmarknaden måste en investerare utse en värdepappershandlare/börsmäklare som är en registrerad Handelslicensinnehavare av NGX för att underlätta kontoöppning och handel. För att öppna handelskonton måste investerare skicka in till sina återförsäljare, dokument som uppfyller kraven för Know-Your-Client (KYC) som tillhandahålls av din återförsäljare/börsmäklare.

investerare (inhemska och utländska) som vill handla på NGX kan välja att hålla tillgångar med hemvist i Central Securities Clearing System Plc (CSCS), den licensierade Central Depository, Clearing och avveckling av transaktioner på den nigerianska kapitalmarknaden. Detta kan göras under deras utsedda återförsäljare eller genom en licensierad inhemsk vårdnadshavare som utsetts av dem.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.