Waarom “dankte” Jezus toen hij de 5.000 voedde?

“Wees Dankbaar.”Het is zo’ n kleine zin, is het niet? Welke omstandigheid vraagt deze zin het vaakst? Wat schiet je te binnen? Misschien familie verzameld rond een tafel om te bidden … of misschien een Thanksgiving traditie waarbij elke persoon een beurt neemt om iets te delen waar ze dankbaar voor zijn? Wat er ook in je opkomt, weinigen van ons denken aan bovennatuurlijke tekenen en wonderen. En toch zijn ze nauw met elkaar verbonden. Misschien bent u bekend met het verhaal van Jezus die 5.000 families voedt met slechts vijf broden en twee vissen. Maar hebben jullie er ooit over nagedacht wat werkelijk tot het wonder heeft geleid? Was het een reactie op duizenden mensen die een maaltijd zochten? Jezus ‘ verlangen om zijn goddelijkheid te tonen? De kleine jongen eren die bereid was om zijn lunch te delen? Eigenlijk, verder lezen, verwijzing naar het wonder zelf is slechts beschreven in het kader van een kleine frase. Het wordt eenvoudig beschreven als de plaats waar Jezus, ” dankte.””Boten landden in de buurt van de plaats waar ze het brood hadden gegeten nadat de Heer had gedankt” (Johannes 6:23, cursief mijn). Ik weet niet hoe het met jou zit, maar zo zou ik deze wonderbaarlijke gebeurtenis niet hebben beschreven. Het woord “wonder” staat niet eens in de tekst! Ik denk dat het komt omdat de gebeurtenis niet alleen ging over Gods wonderbaarlijke voorziening, hoe glorieus het ook was. Integendeel, het ging over nederig erkennen van de Provider.

God de Vader,Onze kostwinner

wat nog wonderlijker is, is dat God onze kostwinner ons iets wil geven dat veel beter is dan fysiek brood. Voedsel kan slechts tijdelijk voldoen. Hij waarschuwt zelfs degenen die zo ’n bekrompen blik hebben, “antwoordde Jezus,” Ik zeg je de waarheid, je wilt bij mij zijn omdat ik je gevoed heb, niet omdat je de wonderbaarlijke tekenen begreep.”(Johannes 6: 26) hij wil ons zoveel meer geven! Jezus vertelt ons, ” want het is de wil van mijn vader dat allen die zijn zoon zien en in Hem geloven het eeuwige leven hebben. Ik zal ze op de laatste dag laten opstaan.”(Johannes 6:40) Jezus offerde zijn leven, zodat we een eeuwige vreugde en vervulling konden ervaren boven alles wat deze wereld kan bieden. En hij liet zien dat hij de macht heeft om het te doen. Een paar hoofdstukken later, na God te hebben bedankt, wekt Jezus een man genaamd Lazarus op uit de dood (Johannes 11:41-44). Daarom, wanneer u en ik samen rond de tafel komen om dank te betuigen voor ons voedsel, danken we niet alleen voor de tijdelijke, aardse voorzieningen, hoe prachtig ze ook zijn, maar bedanken we de Provider. En Wat is Gods grootste voorziening? Zijn Zoon Jezus. “En nu biedt u het ware brood uit de hemel. Het ware brood van God is degene die uit de hemel neerdaalt en leven geeft aan de wereld.”(Johannes 6:32-33) Jezus zegt zelf: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Een iegelijk, die dit brood eet, zal in eeuwigheid leven; en dit brood, dat ik zal offeren, opdat de wereld Leve, is mijn lichaam.”(Johannes 6:51) Dank u, Here Jezus, voor zo ‘ n glorieuze gave.

Shadia is een gepassioneerde Bijbelleraar, auteur en spreker die een hart heeft voor het zien van levens getransformeerd door de kracht van Gods Woord. Ze heeft een master in Bijbelse en theologische studies van het westelijk seminarie en is auteur van verschillende boeken en bijbelstudies.

gratis gids PLUS Cookie Recept!

Word lid van de BRAVE THE DEEP community en ontvang je gratis Quiet Time guide, plus een reeks van Bijbelstudie “Sneak Peeks” met toegang tot alle premium middelen, en een afdrukbare download van het beste Cookie recept ooit!

je bent binnen! Check je inbox om toegang te krijgen tot de gratis gids!

uw privacy is belangrijk; uw gegevens worden nooit verkocht of gedeeld.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.