stappen om een beschadigd databestand op de standby-database te herstellen

Inleiding:

onlangs was er een probleem in een van de DataGuard-omgevingen. Een van de bestandssystemen (/U05 / PROD/) in de dataguard omgeving werd beschadigd. Alle bestanden toegevoegd aan de primaire werden niet krijgen weerspiegeld op de stand-by. Het “Managed Recovery Process” werd ook gestopt in de dataguard omgeving en werd niet gestart.

stappen om het probleem op te lossen :

1. Neem in de primaire database een back-up van alle databestanden die zich op /U05/PROD/ mountpoint bevinden.

RMAN> backup datafile 10 format ‘ / U05 / PROD / datafile10.bkp’;

2. Breng de back-up stukken over naar de standby-database

3. In de fysieke stand-by database, catalogiseer de backuppieces.
RMAN > catalog backuppiece ‘ /u05/PROD / datafile10.bkp”;
RMAN> list backuppiece ” /u05/PROD/datafile10.bkp’;
RMAN> lijst back-up van databestand 10;

4. Stop opnieuw toepassen / MRP op de fysieke standby-database.
SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE CANCEL;

5. Herstel in de stand-bydatabase het databestand
RMAN> databestand herstellen 10;

6. Start MRP op de fysieke stand-by database.
Database:
SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY database disconnection;
Database:
SQL> ALTER DATABASE RECOVER MANAGED STANDBY DATABASE USING CURRENT LOGFILE disconnection;

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.