Hva Er Profilalternativer ?

en brukerprofil er et sett med utskiftbare alternativer som påvirker måten programmet kjører på. Systemadministratoren kan sette brukerprofiler på ulike nivåer:

Områdenivå disse innstillingene gjelder for alle brukere på et installasjonssted.
Programnivå disse innstillingene gjelder for alle brukere av ethvert ansvar knyttet til programmet.
Ansvarsnivå disse innstillingene gjelder for alle brukere som er logget på under ansvaret.
Brukernivå Disse innstillingene gjelder for en enkelt bruker, identifisert av brukernavnet for programmet.
Viktige Profiler
1.1. HR: Business Group
1.2 HR: Sikkerhetsalternativ
1.3: HR: Brukertype(for TILGANG TIL HRMS-funksjoner)
1.4 HR: Cross Business Group
2.1. GL: Sett Med Bøker(11i)
2.1 GL:%Ledger% (R12)
2.3 GL: Datatilgangssett. Dette profilalternativet for å kontrollere finansene Som Kan brukes av Oracle Økonomimodul.
3.1. MO: Driftsenhet
3.2. MO: Sikkerhetsprofil (R12)
3.3. MO: Standard Driftsenhet
4.1 Skatt: Tillat Overstyring Av Skattekode
4.2 Skatt: Faktura Frakt Som Inntekter
4.3 Skatt: Lagervare For Frakt
5.1 Sekvensiell Nummerering
5.2 INV: Konsernintern Valutakonvertering
6.1 RCV: Behandlingsmodus – Batch, Umiddelbar, Online
6.2 QA: Po Inspeksjon – Oracle Innkjøp , Oracle Kvalitet
7.1 Skjul Diagnostikk menyoppføring
8.1 Oe: Vare Flexfield
Dette profilvalg Angir Strukturen Til Elementet Flexfield (Systemelementer) Som Brukes Ved Ordreinngang. Denne strukturen skal være den samme på tvers av alle applikasjoner i samme database.
dette profilalternativet er synlig og kan oppdateres på områdenivå.
8.2 oe: Organisasjon For Varevalidering
dette profilalternativet angir Oracle-produksjonsorganisasjonen som varer valideres mot. Du må definere alle elementer som kan inkluderes i transaksjonene i denne organisasjonen.
Angi Organisasjonsprofilen Oe: Varevalidering på områdenivå for lagerorganisasjonen med hovedvarenummeret du vil bruke. Dette profilalternativet angir organisasjonen Som Fordringer bruker til å validere varer.
dette profilalternativet er synlig og kan oppdateres på områdenivå.
Verdier satt på et høyere nivå gjennomgripende som standard til lavere nivåer. Verdier som er angitt på et lavere nivå, overstyrer alle standardverdier fra et høyere nivå. For profilalternativer som må variere på driftsenhetsnivå, inkludert Oe: Elementvalideringsorganisasjon, OE: Sett Med Bøker og Gl: Sett Med Bøker, må du angi verdiene på ansvarsnivå. Oracle Økonomimodul windows bruk Gl Sett Med Bøker profil alternativet for å bestemme gjeldende sett med bøker. Hvis du har forskjellige sett med bøker for driftsenhetene dine, bør DU angi ALTERNATIVET Gl-Sett med Books-profil for hvert ansvar som inkluderer Oracle-Økonomivinduer.
for profilalternativer som må variere på sett med bøker nivå, inkludert Sekvensiell Nummerering, angi verdiene på ansvarsnivå.
Profilalternativer angir standardverdier som påvirker systemprosesser, systemkontroller og dataregistrering. I et miljø med flere organisasjoner
kan du begrense effekten til en bestemt driftsenhet. Det kan derfor være lurt å endre profilalternativene slik at de er synlige og kan oppdateres på ansvarsnivå.
1. MO: Driftsenhet = {navnet på brukerens Driftsenhet}
dette peker ansvaret til riktig Driftsenhet.
denne profilen som holder verdien av driftsenheten org_id når noen gang bruker innlogging i systemet hans org_id er verdi overføres til profilverdibase på denne profilen får vi data og legger data fra databasebrukes primært i et multiorg-miljø.
Sett nettstednivået til ønsket standard driftsenhet.
Hvis Det Er Definert Mer Enn 1 Driftsenhet, må dette profilalternativet settes på ansvarsnivå for hvert ansvar.
Eksempel: Anta at vi definerer et ansvar For Å Kjøpe Superbruker OSS . DERETTER MO: Driftsenhet på dette ansvarsnivået bestemmer hvilken Opertaing enhet kan dette ansvaret (eller brukeren tildelt dette ansvaret) acess.

2. OE: Sett Med Bøker Og GL: Sett Med Bøker
Hvert Ansvar er identifisert med et sett med bøker ved hjelp av profilalternativet GL : Sett Med Boker Navn, et ansvar kan bare se regnskapsinformasjonen for det settet av boker i orcale GL.
3. HR: Business Group
Business Group som er knyttet til sikkerhetsprofilen for et ansvar. Dette alternativet brukes online til å kontrollere tilgang til poster som ikke er relatert til organisasjon, stilling eller lønn.
dette alternativet er sådd på Områdenivå med oppstartsbedriftsgruppen. Det er bare utsikt. Verdier er avledet FRA ALTERNATIVET HR: Sikkerhetsprofil brukerprofil.
HR:Sikkerhetsprofil Begrenser tilgang til organisasjoner, posisjoner og lønnslister som er definert i sikkerhetsprofilen. Dette alternativet er frøet På Områdenivå med sikkerhetsprofilen vis alle som er opprettet for Oppstartsbedriftsgruppen. Bedriftsgruppen du definerer, vises i listen over verdier når DU konfigurerer HR: Sikkerhetsprofilprofil – alternativet.
Sikkerhetsgrupper
Sikkerhetsgrupper er en metode for partisjonering av data. Når du bruker STANDARD HRMS-sikkerhetsmodellen, bruker du ikke sikkerhetsgrupper. Bedriftsgruppen er den eneste datapartisjonen. Ansvar er knyttet til forretningsgrupper. For å få tilgang til ulike forretningsgrupper må brukerne derfor endre ansvar.
hvis du vil at ett ansvar skal være aktivert for mer enn en bedriftsgruppe, må Du bruke ansvarssikkerhet For Flere Bedriftsgrupper. I denne modellen er sikkerhetsgrupper definert til å partisjonere data i en bedriftsgruppe. Flere sikkerhetsgrupper kan da knyttes til ett ansvar, selv om de partisjonerer ulike forretningsgrupper. Hvis du vil bruke sikkerhetsgrupper, må du angi alternativet brukerprofil Aktiver Sikkerhetsgrupper Til Ja og kjøre Prosessen Flere Sikkerhetsgrupper.
HR: Cross Business Group
i ORACLE HRMS-modellen er bedriftsgruppen på landsnivå og en topporganisasjon omfatter alle bedriftsgrupper i et selskap over hele verden. Personer, prosjekter, jobber og organisasjoner kan være lokalisert i ulike forretningsgrupper for ulike land, og all informasjon kan deles i hele bedriften.
Oracle-Prosjekter gjør det mulig å synliggjøre alle forretningsgrupper til hverandre. Du kan for eksempel søke personalressurser på prosjekter på tvers av forretningsgrupper, og belaste et prosjekt på tvers av virksomheten for en ressurs.
du kontrollerer tilgangen Til enkelt-eller flere bedriftsgrupper ved å angi profilalternativet HR: Cross Business Group:
• Angi profilalternativet Ja for å tillate tilgang til flere bedriftsgrupper.

Leave a Reply

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.