Varför är en IT-säkerhetsrevision viktig

Varför är en IT-säkerhetsrevision viktig?

cybervärlden är mogen med Hot, och Australien är inte immun. IT-specialister stärker sig ständigt mot ett säkerhetsbrott i sitt system. För att förhindra att dessa potentiella hot blir en attack måste företag vara proaktiva och ha en effektiv cybersäkerhetsstrategi på plats. Det är här en IT-säkerhetsgranskning kan vara till hjälp. Ett bra försvarssystem mot cyberbrott, regelbundna nätverkssäkerhetsgranskningar kan bidra till att minska risken, stärka kontrollerna, förbättra säkerheten och förbättra din övergripande affärsverksamhet.

Det här är vad en IT-säkerhetsrevision gör:

identifierar sårbara punkter och problemområden

IT-systemet har flera komponenter, inklusive programvara, hårdvara, data och procedurer. En granskning på plats kan identifiera om det finns några potentiella problemområden i ditt system. Till exempel kan revisorer kontrollera om din programvara är konfigurerad och fungerar korrekt. De kan också utföra tester som bedömer nätverkets sårbarhet, åtkomstkontroller, operativsystem och säkerhetsprogram.

” en andra uppsättning ögon kan vara skillnaden mellan att hackas och skyddas.”

sluta gissa och kontakta oss idag

kontakta oss eller ring 07 3166 5465 för mer information.

undersöker dataflödet för ditt företag

Data är en av de viktigaste tillgångarna i din organisation, och det kräver högsta säkerhetskontroller. Revisorer kan utvärdera dataflödet i ditt företag för att lägga grunden för eventuella förbättringar eller verkställigheter som behövs inom detta område. De kommer att granska alla tekniker och processer relaterade till dina åtgärder mot dataintrång, vilket hjälper dig att se till att inga data kommer att gå förlorade, stulna, missbrukas eller hanteras felaktigt.

levererar en djupgående analys av dina It-metoder

en annan fördel med att genomgå en IT-säkerhetsgranskning är att du kan få en mycket djupare förståelse för dina interna och externa IT-metoder och system. Revisionsrapporter kommer att innehålla en detaljerad lista över resultat, belysa problemområden och föreslagna lösningar. Genom en nätverkssäkerhetsgranskning kan du ta reda på hur du kan förbättra dina säkerhetspolicyer, kontroller och andra viktiga metoder.

rekommenderar hur du utnyttjar det i ditt företags säkerhet

din teknik ska matcha den säkerhetsnivå som ditt företag behöver. Tack och lov kan en IT-revision hjälpa dig att förstå hur du väljer rätt säkerhetsverktyg för ditt företag. De säkerhetsexperter som utför granskningen kan avgöra om du behöver centralisera dina säkerhetslösningar eller använda speciell programvara för varje riskområde.

avgör om ändringar i policyer och standarder behövs

under hela granskningsprocessen kommer revisorerna att notera allt de har upptäckt angående säkerheten och effektiviteten i ditt IT-säkerhetssystem. Du kommer då att ta reda på om du har tillräckliga säkerhetsåtgärder som konsekvent genomförs inom din organisation. Till exempel kan revisorer upptäcka obehöriga trådlösa nätverk som kan utgöra betydande risker. De kommer att ge feedback och hjälpa dig att göra nödvändiga ändringar i dina säkerhetsstandarder och policyer.

inte säker på om du behöver en IT-säkerhetsrevision eller inte? Boka i ett gratis 60-minuters samtal för att ytterligare förstå hälsan hos din IT

kontakta oss eller ring 07 3166 5465 för mer information.

skydda ditt IT-System från attacker

även om hotet om cyberattacker aldrig kommer att försvinna, borde du inte behöva leva i rädsla. Genom att identifiera sårbarheter kan en IT-säkerhetsgranskning hjälpa till att skydda ditt företag från cybersäkerhetsattacker och ge effektiva sätt att hålla dina värdefulla data säkra. Hitta en pålitlig leverantör av nätverkssäkerhetsrevisioner idag!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.