Installera WebSVN för Apache Subversion (SVN) på CentOS 7 / RHEL 7

som namnet antyder WebSVN ger ett grafiskt användargränssnitt (GUI) för hantering av Apache Subversion (SVN) förråd. Med WebSVN kan vi jämföra revisionen av filer & kan visa loggarna för filer & kataloger. WenSVN kommer under GNU General Public License (GPL).

några viktiga funktioner i WebSVN listas nedan :
  • WebSVN tillhandahåller GUI för hantering av SVN-arkiv.
  • den stöder flera lokala & fjärrförvar
  • med detta kan vi se & sökloggar.
  • jämföra revideringar av fil & katalog.
  • det låter oss ladda ner filer & mapp.
  • stöd för flera språk.
  • det ger möjlighet att använda anpassa mallar.
  • det ger också RSS feed facility

i denna handledning kommer jag att installera WebSVN på samma server som SVN redan är installerad, om SVN inte installeras, hänvisa sedan URL: en : Installera Apache Subversion (SVN) på RHEL 8 / Rocky Linux 8

Steg:1 installera PHP med yum-kommandot.

för att installera WebSVN på CentOS 7 & RHEL 7 först måste vi installera PHP om det inte är installerat.

# yum install php -y

steg:2 Ladda ner WebSVN ’tar.gz ’ fil med kommandot wget.

# cd /var/www/html/# wget http://websvn.tigris.org/files/documents/1380/49056/websvn-2.3.3.tar.gz

steg:3 extrahera den nedladdade tar.GZ ’file

# tar -zxpvf websvn-2.3.3.tar.gz

Byt namn på den extraherade mappen’ websvn-2.3.3 ’till ’ websvn’

# mv websvn-2.3.3 websvn

steg: 4 Ändra WebSVN konfigurationsfil

# cd /var/www/html/websvn/include# mv distconfig.php config.php

ändra och Lägg till följande rader i config.php

# vi config.php

websvn-config-file

starta om Apache-tjänsten
# systemctl restart httpd.service

Steg:5 Öppna nu WebSVN från webbläsaren.

http://<Server’s_ip>/websvn

WebSVN-repo-Rev

WebSVN installationen är klar, nu utforska det och ha kul bisexuell

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras.