Jak držet protokoly při řezání motorovou pilou: DIY 5 Metody

řezání kulatiny může být náročný úkol. Jsou těžké a je třeba je držet, aby mohly být řezány, ale mají také svou vlastní váhu, což ztěžuje jedné osobě držet protokol sám.

abyste se ujistili, že řezáte kulatiny správně motorovou pilou, musíte je držet. Ukážeme vám několik způsobů, jak držet klády, abyste je mohli řetězovou pilou.

jak snadno držet kulatiny při řezání motorovou pilou?

pokyny, jak držet kulatiny při řezání motorovou pilou

pokud jde o řezání kulatiny, potřebujete správné vybavení a správnou techniku. Zde jsou některé metody pro držení kulatiny při řezání motorovou pilou.

metoda 01: držte Log s koleny

mnoho lidí drží protokoly bezpečně mezi koleny. To umístí protokol před osobu, což usnadňuje práci. Přidělte jedno koleno na kus palivového dříví, pokud jsou dostatečně malé, aby je drželo jen jedno koleno; použijte obě kolena pro větší kusy, které jsou příliš těžké nebo těžkopádné, aby se držely pouze jednou nohou.

metoda 02: použijte držák kulatiny

držák kulatiny se připevňuje k horní části elektrické řetězové pily a drží kulatiny na místě, aby se při řezání nepohybovaly. Je to populární metoda pro držení protokolů s lidmi, kteří potřebují snížit několik kusů najednou. Jednoduše jej připevněte k motorové pilě, umístěte pod něj kládu a začněte řezat.

metoda 03: Buck Log na Zemi

někteří lidé považují za užitečné buck log na Zemi před řezáním. To vám umožní pracovat s kratším kusem palivového dříví, takže je menší šance, že se vaše motorová pila vrátí zpět. A pokud máte držák protokolu, můžete do něj umístit krátký segment pro ještě větší bezpečnost.

metoda 04: použijte Sawbuck

sawbuck vám pomůže řezat palivové dříví svisle a funguje obzvláště dobře s palivovým dřívím, které bylo vyvráceno na zemi. Vše, co musíte udělat, je nechat palivové dříví spadnout na pilu zhora a poté řetězovou pilu umístit do otvoru palivového dříví. Je to bezpečná metoda pro držení menších protokolů při jejich průřezu.

metoda 05: použijte svorku na dřevo

pokud nemáte jednu z dalších metod pro držení kulatiny při řezání motorovou pilou, můžete vždy použít svorku na palivové dříví. Tento všestranný nástroj je skvělý pro umístění vašeho protokolu, takže je snadnější řezat. Jednoduše vložte protokol do svorky a přesuňte jej tam, kde je třeba jej umístit. Funguje to nejlépe, pokud umístíte svorku asi uprostřed cesty nahoru.

co je třeba zvážit při řezání kulatiny řetězovou pilou?

co je třeba zvážit při řezání kulatiny řetězovou pilou

existuje několik věcí, které byste měli mít na paměti, když držíte protokoly při práci s motorovou pilou.

dobrá rovnováha usnadňuje vše

při řezání polena podélně potřebujete dobrou rovnováhu, aby vaše paže a zápěstí nebyly napjaté, abyste se pokusili zůstat vzpřímeně.

například, pokud je velký protokol příliš daleko od vašeho těla, může to způsobit, že budete ohýbat kolena nebo končetiny více, než je nutné, abyste kompenzovali vzdálenost.

na druhou stranu, když řezáte kulatiny, které jsou příliš blízko vás, může to způsobit, že se vaše horní část těla opře, aby se vyvážila hmotnost kulatiny.

Ať tak či onak, budete napínat ruce nebo zápěstí po několika okamžicích, pokud neudržíte dobrou rovnováhu při držení na kládě.

používejte techniky dobré přilnavosti k minimalizaci hromadění pilin

jednou z největších obav při držení Polen při řezání je minimalizace množství pilin, které se hromadí pod vašimi rukama.

to bude sloužit pouze k podráždění pokožky a vzniku puchýřů v průběhu času. Je tedy důležité udržovat pevnou přilnavost k protokolu, který řezáte; ne příliš volné a příliš těsné.

někteří lidé považují za užitečné navlhčit ruce před přidržením protokolu, ale to nebude vždy nutné.

jak vidíte, udržování správných technik uchopení vám umožní pracovat rychleji as menším fyzickým namáháním těla.

pokud právě začínáte řezat stromové kulatiny řetězovou pilou nebo řetězovou pilou, může to trvat nějakou praxi, aby se vyvinuly správné techniky pro bezpečné držení kulatiny.

jak vidíte, držení kmenů stromů během řetězové pily je velmi důležité. Umožní vám ještě větší rychlost a přesnost při řezání řezů dřeva, stromů nebo palivového dříví.

udržujte správnou polohu těla

další věc, kterou byste měli mít na paměti při řezání stromových klád motorovou pilou, je poloha těla. Nikdy se neopírejte o horní část protokolu; to vám zatíží záda a znesnadní bezpečné řezání palivového dříví.

místo toho udržujte správnou polohu ve stoje, která je kolmá k zemi. Někteří lidé rádi čelí palivovému dříví, které řezají, zatímco jiní raději udržují záda směrem k protokolu, aby viděli, co se řeže.

je to nakonec jen na vás, jakým způsobem najdete pohodlnější, ale i když máte tendenci se při práci s řetězovou pilou opírat o kulatiny, bude užitečné, aby vaše tělo udrželo správnou pozici.

Bezpečnostní Opatření Při Držení Kulatiny

Bezpečnostní Opatření Při Držení Kulatiny

1. Ochranné brýle by měly být používány k ochraně očí před létajícími štěpkami palivového dříví a částicemi kovu. Noste také helmu s motorovou pilou.

2. Ochranný oděv je nezbytný k ochraně pokožky nebo k zabránění zranění při nošení tenké košile nebo šortky.

3. Vždy noste rukavici s motorovou pilou, která ochrání vaše ruce a prsty před řezy, poškrábáním a třískami.

4. Používejte boty s dobrou trakcí na kluzkém povrchu, abyste zabránili uklouznutí a pádu při práci s kmenem stromu nebo polenem.

5. Když je vaše řetězová pila v provozu, nikdy nedávejte ruku příliš blízko řetězu. Udržujte řetěz řetězové pily čistý.

6. Z bezpečnostních důvodů by řetězovou pilu

7 měli provozovat pouze dospělí, kteří mají znalosti. Děti mladší 13 let by neměly používat řetězovou pilu bez dozoru dospělých

8. Udržujte rukojeti suché, bez oleje a po použití je uložte na bezpečném místě.

9. Řetězovou pilu nijak neupravujte, protože to ovlivní výkon a bezpečnost nástroje.

10. Při řezání suchého dřeva si uvědomte, že při řezání na polovinu se mohou kulatiny odrazit jiným směrem, takže se vyhněte práci v přeplněné oblasti, abyste zabránili zranění létajícími předměty.

11. Pokud si všimnete neobvyklého hluku, zápachu nebo vibrací, okamžitě přestaňte řetězovou pilu používat.

12. Ujistěte se, že řezná čára je vždy viditelná, aby nedošlo ke zranění, které by bylo při řezání zakryto malými větvemi.

13. Pokud se nástroj nepoužívá, uchovávejte jej mimo dosah vlhkosti a slunečního světla.

14. Při práci s řetězovou pilou noste vždy ochranu sluchu.

15. Odpojte plynovou motorovou pilu, když se nepoužívá, a než ji přesunete z jednoho místa na druhé.

16. Při přemísťování motorové pily do vozidla nebo z něj, vždy ji držte namířenou od těla a ostatních kolem vás.

17. Je třeba dodržovat směr otáčení řetězu, aby nedošlo ke zranění při kontaktu s břitem.

18. Uchovávejte jej na bezpečném místě, pokud se nepoužívá, aby nedošlo ke zneužití a krádeži.

19. Při ukládání motorové pily vždy uzamkněte spoušť, protože zabrání neúmyslnému spuštění zranění.

proč je důležité držet kulatiny při řezání motorovou pilou?

proč je důležité se naučit držet protokoly při řezání motorovou pilou

je důležité se naučit, jak držet kulatiny při řezání motorovou pilou z bezpečnostních důvodů. Pokud nejste schopni držet protokoly až při práci s pilou, pak se stává nebezpečné pro vás, protože řezný kotouč nebude schopen snížit všechny cesty skrz. Můžete se také vystavit nebezpečí, pokud držíte protokoly na jedné straně pily a nevidíte žádná rizika přicházející z druhé strany.

kromě toho je důležité držet kulatiny při řezání motorovou pilou, protože to urychlí proces vaší práce. Pokud jste schopni snížit všechny cesty přes protokol v jednom pokusu, pak to znamená, že nebude potřeba jít znovu a znovu každou část vícekrát, což může trvat hodně času.

následující článek se týká: Průvodce pro začátečníky k uchování dřevěných kulatin

závěr

pokud jde o řezání kulatiny řetězovými pilami, je nesmírně důležité mít správné vybavení a techniku. Jednou z nejdůležitějších technik je, jak držet protokoly, když používáte řetězovou pilu.

poskytli jsme několik tipů, které vám pomohou držet protokoly při řezání motorovými pilami. Doufáme, že tyto ukazatele budou užitečné a umožní vám pracovat efektivněji, když přijde čas na váš další projekt.

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.